ค้นหา

 
Found: 60

タイのNational Science and Technology Development Agency と日本の国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構の覚書(MOU)の調印式

2018年2月16日、スウィット・メーシンシー科学大臣とチュートチャーイ・チャイワイウィット臨時代理大使は、タイのNational Science and Technology Development Agency(NSTDA)と日本の国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)における、バイオテクノロジー分野の研究開発協力に関する覚書(MOU)の調印式に立ち会いました。 2018年2月16日、スウィット・メーシンシー科学大臣とチュートチャーイ・チャイワイウィット臨時代理大使は、タイのNational Science and Technology Development Agency(NSTDA)と日本の国立研究開発法人 ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสถาบันอาหารกับ OTAGAI Forum Association และ NPO Japan Halal Development & Promotion

... มีนาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2 ฉบับ ได้แก่ (1) MOU ระหว่างสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กับองค์กร OTAGAI Forum Association ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของฝ่ายไทยและญี่ปุ่น ...
07/03/2016

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชกับโรงพยาบาลทาคาซึกิ จ. โอซากา

... พร้อมด้วยนายนฤชัย นินนาท รักษาการ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชกับโรงพยาบาลทาคาซึกิ จ. โอซากา โดยนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณธุรอัมพร ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างสถาบันสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan: NCC) และมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ...

... ได้เป็นสักขีพยานร่วมกับนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ ในการลงนาม MOU ทางออนไลน์ ระหว่างสถาบันสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan หรือ NCC) และมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ...
MOU NCC TSCO
28/04/2021

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ และอุปทูต ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่าง สวทช.กับ NARO ของญี่ปุ่น

....สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ และอุปทูตเชิดชาย ไช้ไววิทย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่าง สวทช.กับ NARO ของญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือกันด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ...

เอกอัครราชทูตเป็นพยานลงนามบันทึกความเข้าใจ ม. Juntendo และ มช.

... พฤศจิกายน 2554 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย Juntendo ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์เอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
11/11/2011

国立がん研究センターとタイ臨床腫瘍学会間の覚書を締結

2021年4月28日、シントン・ラーピセートパン大使、国立研究開発法人国立がん研究センター(NCC)中釜斉理事長、タイ国立がん研究所ジンダー・ロジャナメーティン所長、その他の識者は、 国立がん研究センターとタイ臨床腫瘍学会( TSCO)間の覚書(MOU)調印式に立ち会いました。覚書には、TSCOのエカポップ・シラチャイナン会長と国立がん研究センター中央病院の島田和明院長が署名しました。 2021年4月28日、シントン・ラーピセートパン大使、国立研究開発法人国立がん研究センター(NCC)中釜斉理事長、タイ国立がん研究所ジンダー・ロジャナメーティン所長、その他の識者は、 ...
MOU NCC TSCO
28/04/2021

2013.07.05 Ambassador witnessed MoU on agricultural product import signing

On 5 July 2013, Ambassador Thanatip Upatising witnessed the signing of an MoU on agricultural product import from Thailand between Mr. Pradit Maneesorn, President of Thanyanan Tender Foods Co., Ltd., and Mr. Yukituru Higuchi, Director of Tobiseiyu Co., Ltd. at the Residence. The products include mangosteen ice-cream, mango ...
12/07/2013

2013.05.10 Ambassador witnessed Thai-Nichi Institute of Technology and Kinki University signing MoU on academic exchange and cooperation

On 10 May 2013, the signing ceremony for MoU on academic exchange and cooperation between Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) and Kinki University was held at the Royal Thai Residence in Tokyo.  Mr. Hitoshi Shiosaki, Kinki University President, and Associate Professor Krisada Visavateeranon,...
30/05/2013

Minister witnessed the MOU signing ceremony between Lumpinee Boxing Stadium and Saenchai Boxing Gym

On 7 August 2015, Mr. Bhakavat Tanskul, Minister witnessed the Memorandum of Understanding (MOU) Signing Ceremony between Lumpini Boxing Stadium and Saenchai Boxing Gym which got an authorization to use the name as  Lumpinee Boxing Stadium of Japan and being launched as the first overseas branch of Lumpinee Boxing Stadium in order to promote ...
07/08/2015
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date