ค้นหา

 
Found: 57

Ambassador discussed the Future of Elderly Care System in Thailand with Delegation from Faculty of Medicine Siriraj Hospital

On 12 July 2023, Professor Apichat Asavamongkolkul, Dean of Faculty of Medicine Siriraj Hospital, and his delegation paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, during their visit to Japan to sign an MOU on academic and educational exchanges with Japan’s National Center for Geriatrics and Gerontology (NCGG). Both sides exchanged views on the elderly care system in Thailand and Japan. The emphasis was placed on Japan’s "Kaigo" system ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ เพื่อลงนาม MOU (Memorandum of Understanding) ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ...
14/09/2015

大使がSiam Biomass Product と三井物産との調印式に立ち会う

2018年5月31日、バンサーン・ブンナーク大使は、スラポン・クナーナンタクンSiam Biomass Products Ltd. 常務取締役と井口和容三井物産燃料部部長とのバイオマス燃料取引に関する調印式に立ち合い、ナッタヤー・スジンダー公使(商務)も同席しました。 2018年5月31日、バンサーン・ブンナーク大使は、スラポン・クナーナンタクンSiam Biomass Products Ltd. 常務取締役と井口和容三井物産燃料部部長とのバイオマス燃料取引に関する調印式に立ち合い、ナッタヤー・スジンダー公使(商務)も同席しました。...
31/05/2018

President of Yamamori Co., Ltd., President of Uoriki Co., Ltd., and President of CPF Japan Co., Ltd. paid a courtesy call on Ambassador

... company listed on Japanese stock market. Uoriki’s business covers a variety of fish and seafood products and several forms of distribution including retailing, wholesale, and ready-to-eat food stores. Recently, on 25 April 2022, Uoriki signed an MOU with CP Foods to promote fresh fish and seafood export to Thailand and to distribute them to the local retailers. 
07/04/2023

President of Tokyo SME Support Center and delegation paid a courtesy call on the Ambassador

... cooperation with Ministry of Industry, Kasikorn Bank and Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute in Bangkok (TIRI) which reassure Japanese SMES in Thailand. In addition, Tokyo SME Support Center and Ministry of Industry has signed the MOU on the 22nd May 2015
16/01/2020

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง EXIM BANK กับ JBIC

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสิงห์ทองลาภพิเศษพันธุ์เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น...
09/12/2022

Executive Vice President of Ibaraki Kenmin Baseball Team Co. and Naruephon Muangkasem, Thai baseball player paid a courtesy call on Ambassador

... September 2023. On this occasion, both sides exchanged views on the situation of baseball in Thailand and the cooperation between Japan and Baseball Association of Thailand. The Baseball Association of Thailand and Ibaraki Astro Planets have signed an MOU to jointly develop baseball in Thailand. Their cooperation includes the dispatch of Thai baseball players for a short-term training in Japan and the dispatch of Japanese baseball coaches to provide training in Thailand. Mr. Naruephon, also known as ...

The Ambassador met with Senior Executive Officer of Mizuho Bank

... the Ambassador gave an opening remarks and organzied the exhibition including mini project model to be displayed. In addition, on 22 March 2018, the Eastern Economic Corridor Policy Committee and the Mizuho Bank signed a memorandum of understanding (MOU) for the EEC corporation.
17/10/2018

คณะจากศิริราชพยาบาลและผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสมุทรสาครเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ศิริราชพยาบาลและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เนื่องในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อลงนาม MOU ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการศึกษากับศูนย์วิจัยระดับชาติเกี่ยวกับเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ...

2013.11.06-07 H.E. Ambassador’s visit to Mie Prefecture

... of Mie Prefecture. In the discussion, both side agreed to expand the opportunity for Mie investment in Thailand , in particular for the SMEs,  through the newly-established mechanism namely, ASEAN Business Support Desk, located  in Bangkok , and MoU between Board of Investment of Thailand and Mie Prefecture . Among various issues, they have exchanged views on how to promotion the bilateral trade and tourism as well as the capacity building of Thailand ’s vocational education system to support ...
08/11/2013
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date