ค้นหา

 
Found: 57

ประธานบริษัท Yamamori ประธานบริษัท Uoriki และประธานบริษัท CPF Japan เข้าเยี่ยมคาระเอกอัครราชทูต

... ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจร้านขายอาหาร และล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 บริษัท Uoriki ได้ลงนามข้อตกลง MOU ในด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างกันกับ CP Foods โดยจะส่งออกปลาและอาหารทะเลสดจากญี่ปุ่นไปไทย ...
07/04/2023

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

... รวมถึงตัวอย่างโครงการจำลองไปจัดแสดงด้วย อนึ่ง เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 สกพอ. และธนาคาร Mizuho ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมโครงการพัฒนา EEC
17/10/2018

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ

... กันยายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ Japan Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Mayor of Kasama City Paid a Courtesy Call on the Ambassador

... that Kasama City is well known for its ceramics and has a good relationship with the Mae Fah Luang Foundation of Thailand. Recently, Mr. Kusami, Deputy Mayor of Kasama City, visited Thailand in February 2016 and signed the Memorandum of Understanding (MOU) for more cooperation with Thailand, such as exchanging potters. In addition, Japan will host the Olympic Games in 2020. According to the Mayor, Kasama City has a lot of international-level golf courses and they would like to invite not only golf ...
16/03/2016

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ญี่ปุ่นในไทยเกิดความอุ่นใจและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ Tokyo SME Support Center และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนาม MOU ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558
16/01/2020

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ชิมาเนะ

... เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เพื่อสนับสนุนบริษัทของจังหวัดฯ ที่จะลงทุนในไทยและอาเซียน และได้ลงนาม MOU เกี่ยวกับการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาของจังหวัดมีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาของไทย ...
09/11/2014

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น...
30/03/2018

Ambassador attended the opening ceremony of Thai Festival in Saga 2022.

... attended the Festival over the course of two days on22 – 23 October 2022. Highlights of the event includedtraditionalThai dance from the Office of Performing Arts, the Department of Fine Arts, the Ministry of Culture of Thailand, which had an MOU on cultural exchange with Saga Prefecture, restaurant booths using local ingredients to cook Thai food, Thai handicraft workshops anda booth exhibiting a pen pal project between Thai and Saga students. The Royal Thai Consulate-General in Fukuoka,...
24/10/2022

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับประทานอาหารกลางวันกับประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย

... ของญี่ปุ่นจำนวนมากที่ให้ความสนใจในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในไทยและในอาเซียน ธนาคารกสิกรไทยจึงได้จัดทำ MOU เกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัท SMEs ท้องถิ่นของญี่ปุ่นกับธนาคารท้องถิ่นของญี่ปุ่นมากกว่า ...
22/02/2016

นายกเทศมนตรีเมืองคะสะมะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โดยล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในโอกาสที่นาย Kusami รองนายกเทศมนตรีเมืองฯ เดินทางเยือนไทย ได้จัดทำความตกลง (MoU) ในการเสริมสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนช่างเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date