ค้นหา

 
Found: 60

The Ambassador met with Senior Executive Officer of Mizuho Bank

... the Ambassador gave an opening remarks and organzied the exhibition including mini project model to be displayed. In addition, on 22 March 2018, the Eastern Economic Corridor Policy Committee and the Mizuho Bank signed a memorandum of understanding (MOU) for the EEC corporation.
17/10/2018

คณะจากศิริราชพยาบาลและผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดสมุทรสาครเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ศิริราชพยาบาลและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เนื่องในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อลงนาม MOU ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการศึกษากับศูนย์วิจัยระดับชาติเกี่ยวกับเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ...

2013.11.06-07 H.E. Ambassador’s visit to Mie Prefecture

... of Mie Prefecture. In the discussion, both side agreed to expand the opportunity for Mie investment in Thailand , in particular for the SMEs,  through the newly-established mechanism namely, ASEAN Business Support Desk, located  in Bangkok , and MoU between Board of Investment of Thailand and Mie Prefecture . Among various issues, they have exchanged views on how to promotion the bilateral trade and tourism as well as the capacity building of Thailand ’s vocational education system to support ...
08/11/2013

ประธานบริษัท Yamamori ประธานบริษัท Uoriki และประธานบริษัท CPF Japan เข้าเยี่ยมคาระเอกอัครราชทูต

... ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจร้านขายอาหาร และล่าสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 บริษัท Uoriki ได้ลงนามข้อตกลง MOU ในด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างกันกับ CP Foods โดยจะส่งออกปลาและอาหารทะเลสดจากญี่ปุ่นไปไทย ...
07/04/2023

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

... รวมถึงตัวอย่างโครงการจำลองไปจัดแสดงด้วย อนึ่ง เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 สกพอ. และธนาคาร Mizuho ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมโครงการพัฒนา EEC
17/10/2018

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ

... กันยายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ Japan Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Mayor of Kasama City Paid a Courtesy Call on the Ambassador

... that Kasama City is well known for its ceramics and has a good relationship with the Mae Fah Luang Foundation of Thailand. Recently, Mr. Kusami, Deputy Mayor of Kasama City, visited Thailand in February 2016 and signed the Memorandum of Understanding (MOU) for more cooperation with Thailand, such as exchanging potters. In addition, Japan will host the Olympic Games in 2020. According to the Mayor, Kasama City has a lot of international-level golf courses and they would like to invite not only golf ...
16/03/2016

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ญี่ปุ่นในไทยเกิดความอุ่นใจและคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ Tokyo SME Support Center และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนาม MOU ระหว่างกัน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2558
16/01/2020

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ชิมาเนะ

... เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เพื่อสนับสนุนบริษัทของจังหวัดฯ ที่จะลงทุนในไทยและอาเซียน และได้ลงนาม MOU เกี่ยวกับการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาของจังหวัดมีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาของไทย ...
09/11/2014

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น...
30/03/2018
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date