ค้นหา

 
Found: 57

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์กับ SMRJ

... โดยมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (สสว.) รวมถึงได้มีการลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเมื่อเดือน ส.ค. 45
SMRJ
05/09/2016

เอกอัครราชทูตฯ เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างบริษัท Siam Biomass Product กับบริษัท Mitsui & Co. Ltd.

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงชีวะมวล ระหว่างบริษัท Siam Biomass Product Ltd. โดยนายสุรพล คุณานันทกุล กรรมการผู้จัดการ...
31/05/2018

การเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

... ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทค ภายใต้ สวทช. และ ศ. Sukekatsu Usioda ผู้อำนวยการสถาบันวัสดุศาสตร์แห่งชาติ (NIMS) ของญี่ปุ่น ร่วมลงนาม MOU เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีระหว่างไทยกับ ญป. โดยมี ...
28/01/2015

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

... ได้เปิดสำนักงานที่กรุงเทพฯ โดยใช้ชื่อว่า Southeast Asia Bureau เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และในขณะเดียวกันได้ลงนาม MOU กับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยในเรื่อง Technology Census และการส่งเสริม SMEs ปัจจุบัน มีบริษัทของ จ.โททโทริ ...
10/11/2014

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทยประจำจังหวัดซากะ

... ประกอบด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมโดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมไทย ซึ่งมี MOU แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับจังหวัดซากะ รวมทั้งมีการจัดซุ้มอาหารไทยซึ่งใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ...
24/10/2022

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์รอบด้านกับจังหวัดอาคิตะ

... ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด รวมถึงได้มีการลงนามใน MOU ความร่วมมือด้านการศึกษากับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ตามนโยบายการเผยแพร่วิทยาการด้านการศึกษาของจังหวัดฯ ...
03/08/2016

The King and the Cloud

... attention of the international community, many countries have sought cooperation with Thailand to apply this know-how in addressing their own drought problems. Jordan, for instance, was granted the use of the rainmaking technique in 2009, through an MOU for training and technology transfer. Other countries who have sought cooperation include Mongolia, Sri Lanka, Indonesia, Australia, and the Philippines. In Thailand, 14 November is now celebrated as “Father of Royal Rainmaking Day” to commemorate ...
03/12/2021
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6
  relevance date