ค้นหา

 
Found: 9

Mainichi Academic Groupが大使館訪問

2016年3月21日、タイのMainichi Academic Groupが同校による日本への奨学生プログラムに参加する留学生6名を伴い、パカワット・タンサクン公使を表敬訪問しました。 2016年3月21日、タイのMainichi Academic Groupが同校による日本への奨学生プログラムに参加する留学生6名を伴い、パカワット・タンサクン公使を表敬訪問しました。公使は学生らに挨拶し、日本での生活や留学中に得られる経験を生かして成長し、将来タイの発展に役立てるよう激励しました。
21/03/2016

Students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program paid a courtesy call on the Minister

On 21 March 2016, the Mainichi Academic Group brought 6 students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program to pay a courtesy call on Mr. Bhakavat Tanskul, Minister of the Royal Thai Embassy. On 21 March 2016, the Mainichi Academic Group brought 6 students from the Mainichi ...
21/03/2016

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทูต ...

Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program students paid a courtesy call on the Ambassador

On 20 March 2019, Mainichi Academic Group, Thailand brought 8 students in the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag. The Ambassador gave advice on living in Japan to the students and recommended them to bring knowledge ...

Students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program paid a courtesy call on the Ambassador

On 22 March 2018, the Mainichi Academic Group brought 6 students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag at the Royal Thai Embassy. On this occasion, the Ambassador gave advice on living in Japan and he mentioned that they ...
Mainichi
22/03/2018

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน ...
20/03/2019

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน ...
Mainichi
22/03/2018

Students and project administrators of Mainichi Japanese Exchange Scholarship visited the Royal Thai Embassy

... Embassy. Mr. Romdej warmly welcomed the delegation and gave advice to the students about studying in Japan. The Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) is a language and cultural exchange program for the Thai high school students organised by Mainichi Academic Group -a Japanese language school and education counselling center. The delegation is the 17th generation of MJES. Each student will be joining in Japanese high school classes across Japan and staying with a host family throughout the scholarship period ...

คณะนักเรียนไทยและผู้ดูแลโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เยือนสถานเอกอัครราชทูต

... เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น เริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดย Mainichi Academic Group โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ...
  relevance date