ค้นหา

 
Found: 9

Mainichi Japanese Exchange Scholarshipプロジェクトの学生が大使館訪問

2017年3月24日、ナッタポン・ラッタピパット公使参事官とソムジャイ・クラーイスパン公使参事官(教育)は、Mainichi Japanese Exchange Scholarshipプロジェクトの学生を迎え、今後、学生らが日本国内で生活、学習するための生活習慣などについて助言を行いました。 2017年3月24日、ナッタポン・ラッタピパット公使参事官とソムジャイ・クラーイスパン公使参事官(教育)は、Mainichi ...
Mainichi
24/03/2017

Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program students paid a courtesy call on the Ambassador

On 20 March 2019, Mainichi Academic Group, Thailand brought 8 students in the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Exchange Program to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag. The Ambassador gave advice on living in Japan to the students and recommended them to bring knowledge On 20 March 2019, Mainichi Academic Group, Thailand brought 8 students ...

Students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program paid a courtesy call on the Minister

On 21 March 2016, the Mainichi Academic Group brought 6 students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program to pay a courtesy call on Mr. Bhakavat Tanskul, Minister of the Royal Thai Embassy. On 21 March 2016, the Mainichi Academic Group brought 6 students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program to pay a courtesy call ...
21/03/2016

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะ อัครราชทูต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน ...

Students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program paid a courtesy call on the Ambassador

On 22 March 2018, the Mainichi Academic Group brought 6 students from the Mainichi Japanese Exchange Scholarship Program to pay a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag at the Royal Thai Embassy. On this occasion, the Ambassador gave advice on living in Japan and he mentioned that they should use the knowledge gained from this program, to develop ...
Mainichi
22/03/2018

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ...
Mainichi
22/03/2018

คณะนักเรียนโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เยือนสถานเอกอัครราชทูต

... และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายณัฐพงศ์ ลัทธิพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวสมใจ คล้ายสุบรรณ์ ...

นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 บริษัท Mainichi Academic Group ประเทศไทย นำนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน Mainichi Japanese Exchange Scholarship จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค โดยเอก อัครราชทูตได้ให้คำแนะนำการดำเนินชีวิตในญี่ปุ่นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและให้โอวาทขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปใช้พัฒนาตนเองและทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ...
20/03/2019

Bilateral Meetings on the sidelines of the Mekong-Japan SummitBilateral Meetings on the sidelines of the Mekong-Japan Summit

... large-scale reclamation in the South China Sea. On the same day of the summit meeting, an Exchange of Notes concerning Japan's grant aid to Vietnam amounting to 3.66 billion yen was signed in Tokyo by Japanese Ambassador to Vietnam and Minister of Planning and Investment of Vietnam. The projects include: 1) Human resource capacity building project including scholarship programme for young government officials to study in Japan; 2) Water quality... ... On the bilateral meeting between Thailand and Japan, Japanese media such as Asahi, Mainichi, and NHK briefly reported that the two leaders had touched upon issues such...
21/10/2015
  relevance date