ค้นหา

 
Found: 2

Ambassador gave interview to Min-On Concert Association online programme.

On 21 December 2021 H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, welcomed Mr. ITO Kazuto, President of Min-On Concert Association, and his accompanying delegation at the Thai Residence before giving interview to “the World Travel with Embassies” programme which will be broadcasted on YouTube. Ambassador Singtong said that Thailand and Min-On have close cooperation ...
21/12/2021

เอกอัครราชทูตฯ ให้สัมภาษณ์รายการออนไลน์ของ Min-On Concert Association

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 Mr. ITO Kazuto ประธาน Min-On Concert Association และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ...
21/12/2021
  relevance date