ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — ธนาคาร Mizuho [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564

....ค. 2564  - JTB Corporation บริษัทท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคาร Mizuho ธนาคาร MUFG ธนาคาร SMBC และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งญี่ปุ่น (Development Bank of Japan หรือ DBJ) รวมมูลค่า 3 หมื่นล้านเยน ...
COVID-19
13/08/2021

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและสถาบันการเงินของประเทศญี่ปุ่น อาทิ บริษัท Mitsubishi Electric Corporation บริษัท Toyota Motor Corporation และธนาคาร Mizuho
30/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร Mizuho

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย Seiji Imai, Senior Executive Officer ธนาคาร Mizuho ระหว่างการรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...
17/10/2018

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... รองผู้อำนวยการสำนักงาน SME กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และผู้แทนของกระทรวงอุตสาหกรรมไทยและธนาคาร Mizuho บรรยายเกี่ยวกับความน่าสนใจในการลงทุนในไทยและแนวทางการดำเนินธุรกิจในไทยด้วย ...
29/01/2014
  relevance date