ค้นหา

 
Found: 36

The 6th Thai Festival in Shizuoka

... Relations Association and other representatives from Shizuoka city and Shizuoka prefecture. This year, the Royal Thai Embassy displayed an exhibition under the theme of Thai rice and products such as Thai sweets made from Thai rice. In addition, there was a mobile consular service in order to assist Thai people residing in Shizuoka Prefecture and nearby areas. In this event, there are many booths selling Thai food and Thai products. In addition, Tourism Authority of Thailand also exhibited a booth to promote Thailand ...
30/08/2015

The Ambassador presided over the Opening Ceremony of the 7th Thai Festival in Sendai

... honorable guests also attended the opening ceremony. The 7th Thai Festival in Sendai was held during 8 - 9 June 2019. This year, the Royal Thai Embassy has promoted Thai culture, held the Thai garland workshop for the participants, and also provided the mobile consular service for Thai citizens on 8 June. Moreover, the Office of Agricultural Affairs in Tokyo brought various fruits for tasting and selling, including mango, durian, and coconut from the Marketing Organization for Farmers. As for the booth of the ...
08/06/2019

The Royal Thai Embassy in Tokyo organized a series of online counseling lectures under the project “Methods to create happiness and enhance potentials for Thai people in Japan”

... students under the topic of “How to manage stress” on 5 June 2021 with over 40 participants. In addition, the Royal Thai Embassy has organized and will organize online counseling lectures under the topic of “How to manage stress” during the Mobile Consular Services in Tochigi, Aichi and Nagano prefectures on 26 June, 7 August and 11 September 2021 respectively.
06/07/2021

2014.07.26-29 Ambassador visited Okinawa

Ambassador Thanatip Upatising and Mme. Monthip Upatising, his spouse, visited Okinawa to attend Mobile Consular in Okinawa during 26-27 July 2014.  In this occasion, both paid a courtesy visit to Mr. Hirokazu Nakaima, Okinawa Governor, and Mr. Takeshi Sakumoto, Naha Honorary Consul and Chairman of Suizen Distillery Co., Ltd, as well as visiting EM Research ...
29/07/2014

The Ambassador presided over the opening ceremony of the 14th Thai Festival in Nagoya

... fruits such as mango, durian, mangosteen and banana from the Ministry of Agriculture and Cooperatives, and Thailand travel guiding activities from the Tourism Authority of Thailand, Osaka Office as well. In addition, the Royal Thai Embassy also provided mobile consular services regarding the passport, family registration, legislation and labor counseling services at the Kowa Building, Nagoya, where many Thai people living in Nagoya and nearby areas came to use the services.
02/06/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ออกให้บริการกงสุลสัญจรที่จังหวัดโทจิกิ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้จัดบริการกงสุลสัญจรให้แก่ชุมชนไทยในจังหวัดโทจิกิและพื้นที่ใกล้เคียงณศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิประกอบด้วยการให้บริการด้านหนังสือเดินทางงานทะเบียนราษฎร...
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date