ค้นหา

 
Found: 3

Ambassador of Thailand to Japan had a meeting with Mr. TSUCHIMICHI Akihiro, Vice-Minister of Defense for International Affairs, Ministry of Defense

On 1 September 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, had a meeting with Mr. TSUCHIMICHI Akihiro, Vice-Minister of Defense for International Affairs, Ministry of Defense of Japan. Group Captain Tanasak Boonthanom, Defence and Air Attaché and relevant officials also participated in the said meeting. Both sides discussed, with the amicable ...
02/09/2021

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือกับนาย TSUCHIMICHI Akihiro รองปลัดกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พบหารือกับนาย TSUCHIMICHI Akihiro รองปลัดกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น โดยมีนาวาอากาศเอก ธนศักดิ์ บุญถนอม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ...
02/09/2021

タイ大使が槌道防衛審議官と会談

2021年9月1日、シントン・ラーピセートパン大使と槌道防衛審議官は、タナサック・ブンタノーム空軍大佐及び関連職員の同席のもと、会談を行いました。友好的な雰囲気の中、双方は二国間関係と日アセアンの枠組みにおける協力などについて話し合いました。
02/09/2021
  relevance date