ค้นหา

 
Found: 2

The Ambassador presides over the “Muaythai Youth Cares Programme” in Japan

On 20 April 2019, Mr. Bansarn Bunnag, Ambassador of Thailand to Japan presides over the “Muaythai Youth Cares Programme” in Japan initiated by Miss Nabhiraks Bhakdibhumi, Founder of the Programme, which is the collaboration between WBC Muaythai Thailand and Japan. On 20 April 2019, Mr. Bansarn Bunnag, Ambassador of Thailand to Japan presides over the “Muaythai ...
Muaythai WBC
20/04/2019

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Muaythai Youth Cares Programme in Japan

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Muaythai Youth Cares Programme in Japan ซึ่งริเริ่มโดยนางสาวณาภิรักษ์ ภักดีภูมิ ผู้ก่อตั้งโครงการฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ...
  relevance date