ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — Cancer [x] สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น [x]

The Ambassador’s visit to the National Cancer Center Japan

On 19 November 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun, together with Team Thailand, paid a study visit to the National Cancer Center Japan (NCC) by the invitation from Dr. NAKAGAMA Hitoshi, President of the NCC. The NCC management team gave a brief lecture on its research On 19 November 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun, together with Team Thailand, paid a study visit to the National ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น

... นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ศึกษาดูงาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น (National Cancer Center Japan หรือ NCC) ตามคำเชิญของ Dr. Hitoshi NAKAGAMA ประธานศูนย์มะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 นายสิงห์ทอง ...

大使が国立がん研究センターを視察

2020年11月19日、シントン・ラーピセートパン大使及び外交官らが 国立がん研究センターの中釜斉理事長のご招待を受け、視察をしました。がんに関する研究や研修の国際協力の説明を受けた他、治療設備及び実験室を見学し、今後タイやアセアン諸国とのこの分野における協力強化について会談しました。 2020年11月19日、シントン・ラーピセートパン大使及び外交官らが...
  relevance date