ค้นหา

 
Found: 2

Students from the NIYE Junior Program 2015 visited the Royal Thai Embassy

... the Independent Administrative Organization National Institution for Youth Education Junior Program 2015 On 27 th 2015, 6 Thai students from the Independent Administrative Organization National Institution for Youth Education Junior Program 2015 (“NIYE Junior Program 2015”) along with attendant and staffs of the Independent Administrative Organization National Institution for Youth Education visited the Royal Thai Embassy. Miss Ranida Chamchalerm, Counsellor welcomed and talked with the students to let them share ...
27/11/2015

นักเรียนไทยจากโครงการแลกเปลี่ยน NIYE Junior Program 2015 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนไทยโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น NIYE Junior Program 2015 จำนวน 6 คนพร้อมกับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่จาก Independent Administrative Organization National Institution for Youth Education เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
27/11/2015
  relevance date