ค้นหา

 
Found: 11

การสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub ที่กรุงโตเกียว

... เปลี่ยนจากการผลิตเส้นใยธรรมชาติและสังเคราะห์ เป็นเส้นใยชนิดพิเศษ และเน้นอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ Biotechnology Cloud Services Nanotechnology และ IHQ / ITC รบ.ไทย เน้นการจัดตั้ง IHQ / ITC ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งทำให้ไทยทวีความสำคัญมากขึ้นในด้านการลงทุนในภูมิภาค ...
21/10/2015
Pages: Prev. 1 2
  relevance date