ค้นหา

 
Found: 8

The Ambassador met with the Policy Advisor to the Mayor of Nikko, Tochigi Prefecture

On July 11, 2016, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, Ambassador of Thailand to Japan and Chairman of the ASEAN Committee in Tokyo met with Mr. Masao Kawai, Policy Advisor to the Mayor of Nikko as well as former Ambassador of Japan to Brunei Darussalam. Both exchanged views and opinions On July 11, 2016, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, Ambassador of Thailand to Japan and Chairman of the ASEAN Committee in Tokyo met with Mr. Masao Kawai, Policy ...
Nikko
11/07/2016

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกเทศมนตรีเมือง Nikko จังหวัด Tochigi

... เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้พบหารือกับนายมะสะโอะ คะวะอิ (Mr. Masao Kawai) ที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกเทศมนตรีเมือง Nikko จังหวัด Tochigi และอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำบรูไน เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเมือง ...
Nikko Tochigi
11/07/2016

The President of Tobu World Square paid a courtesy call on the Ambassador

... Singtong Lapisatepun in order to inform the opening of the "Mini architecture of Wat Arun Ratchawaramahawihan" within the Tobu World Square which is a new mini architecture museum since July 2019. On this occasion, the Ambassador stated that Nikko is one of the well-known tourist attraction places and it helped strengthening the bilateral relations. On 24 January 2020, Mr. Hiroshi MIYAHARA, President of Tobu World Square paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun in order to ...
22/01/2020

2013.10.02 Tochigi Governor paid courtesy call on Ambassador

On October 2, 2013, Mr. Tomikazu Fukuda, Tochigi Governor, Mr. Fumio Saito, Nikko City Mayor, and Mr. Masaru Takaku, Nasu Town Mayor, paid a courtesy call on Ambassador Thanatip Upatising. The Governor thanked for various assistance from Thai people after the Great East Japan Earthquake in March 2011. Governor stated that there ...
07/10/2013

Ambassador congratulates IPC President on the success of Tokyo 2020 Paralympics.

On 3 September 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, led the Thai delegation to pay a courtesy call on Mr. Andrew Parsons, President of the International Paralympic Committee (IPC) at the Grand Nikko Daiba, Tokyo. Ambassador Singtong informed Mr. Parsons that he was inspired by Mr.Parsons’ speech at the Tokyo Paralympic Opening Ceremony on #WeThe15 Movement that promotes an inclusive world. Currently 15 percent of the global population ...

เอกอัครราชทูตเอเชียตะวันออกเยือนเมืองนิคโค

เมื่อ 28 – 29 ตุลาคม 60 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้เข้าร่วมงานนำคณะทูตประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเยือนเมืองนิคโค ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองนิคโค และมีเอกอัครราชทูตประเทศออสเตรเลีย...
28/10/2017

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมยินดีต่อ IPC ที่จัดโตเกียวพาราลิมปิกได้ประสบความสำเร็จ

... ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าเยี่ยมคารวะนาย Andrew Parsons ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee หรีอ IPC) ที่โรงแรม Grand Nikko Daiba กรุงโตเกียว ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ชื่นชมคำกล่าวของนาย Parsons ในช่วงพิธีเปิดการแข่งขัน ...

สัมมนาการส่งเสริมการลงทุนจาก ตปท. ใน จ.โทจิกิ

... สิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติและสภาพแวดล้อมในการลงทุน มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 18 แห่ง เช่น นิคมฯ Yaita นิคมฯ Nikko และกำลังขยายนิคมฯ ไปยังตอนใต้ของจังหวัดอีก 2 แห่ง มีศูนย์ R&D ของบริษัทชั้นนำจำนวน 11 แห่ง ซึ่งมากเป็นอันดับ ...
16/11/2015
  relevance date