ค้นหา

 
Found: 48

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เยือนญี่ปุ่น (16-19 ก.พ. 2563)

... ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563 ในการเยือนครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เข้าพบหารือกับ นาย Nishimura Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) และนาย Motegi Toshimitsu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 กรกฏาคม 2563

... หลังจากที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกินกว่า 100 คนติดต่อกันหลายวัน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดไซตามะ ชิบะ ...
COVID-19
06/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

... โดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับผลข้างเคียงเพิ่มเติม  - เมื่อ 23 ก.พ. 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดโอซากา เฮียวโกะ และเกียวโต ได้ประชุมทางไกลกับนาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อหารือให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน ...
24/02/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564

... รายละเอียดผู้ติดเชื้อรายจังหวัดตาม link สำนักข่าว NHK  https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/ พัฒนาการและมาตรการสำคัญ - เมื่อ 25 มี.ค. 2564 นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ประชุมทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้คำมั่นต่อการประสานงานด้านมาตรการป้องกันการระบาด ...
26/03/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 มกราคม 2564

... และสถานการณ์การแพทย์อยู่ในระดับวิกฤต ซึ่งกระทบการรักษาผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน มาตรการสำคัญ - นาย NISHIMURA Yasutoshi รมต. ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นและนาย OMI Shigeru หัวหน้าคณะอนุกรรมการด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ ...
15/01/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 7 กรกฏาคม 2563

... คนในย่านชินจูกุ) ติดเชื้อจากสมาชิกภายในบ้าน 7 คน จากการกินดื่มสังสรรค์ 6 คน และจากที่ทำงาน 5 คน  ❖ นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านเศรษฐกิจ กล่าวต่อผู้สื่อข่าว ดังนี้  (1) จากการหารือกับผู้เชี่ยวชาญได้ผลสรุปว่า ...
COVID-19
07/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

... ยังพบผู้เสียชีวิต 1 คน ที่เมืองซัปโปโร ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตใน จังหวัดฮอกไกโดเพิ่มขึ้นเป็น 43 คน ❖ นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า ประมาณวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ...
COVID-19
05/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

... เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-21.00 น. ที่หมายเลข 0120-761-770 - นาย NISHIMURA Yasutoshi รมว. ด้านเศรฐกิจของญี่ปุ่น ได้แถลงต่อสื่อมวลชน ดังนี้ o รัฐบาลจะประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็ต่อเมื่อพบว่า ...
15/02/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

... โดยเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปสหรัฐฯ 2 คน ปากีสถาน 1 คน ปากีสถาน 9 คน บราซิล 2 คน รัสเซีย 1 คน ฟป. 6 คน และไม่เปิดเผยข้อมูล 5 คน ❖ นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ยืนยันว่าจะผ่อนผันให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศ ...
COVID-19
18/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563

... โดยทุกคนไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง และ 29 คนอยู่ชมรมรักบี้ของมหาวิทยาลัย Tenri รวมจำนวนผู้ติดเชื้อในชมรมรักบี้ 53 คน ❖ นาย NISHIMURA Yasutoshi รัฐมนตรีดูแลการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้แถลงต่อสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในญี่ปุ่น ...
COVID-19
19/08/2020
Pages: 1 2 3 4 5 Next
  relevance date