ค้นหา

 
Found: 8

The Ambassador acted as the chair for the inaugural flight of NokScoot Airlines

On 1 June 2018, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, the Ambassador of Thailand to Tokyo, presided over the inaugural flight of NokScoot using the Narita-Don Mueang route. On this occasion, the Ambassador congratulated and indicated that NokScoot's new flight route is a part of enhancing Japanese-Thai relations and strengthening the ties between the two countries. On 1 June ...
NokScoot
01/06/2018

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน NokScoot

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน NokScoot ในเส้นทางท่าอากาศยานนาริตะ - ดอนเมือง เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 61 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...
NokScoot
01/06/2018

สายการบิน NokScoot เปิดเส้นทางบินใหม่มายังญี่ปุ่น

... เข้าร่วมและกล่าวแสดงความยินดีในงานแถลงข่าวเปิดเส้นทางบินดอนเมือง - นาริตะ ของสายการบิน NokScoot ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ ...
NokScoot
23/04/2018

大使館がノックスクート航空の特別便による在日タイ人の帰国を支援

2020年5月30日、タイへの帰国を希望するタイ人がノックスクート航空XW101便で成田空港を出発し、現地時間18時25分にタイに到着しました 2020年5月30日、タイへの帰国を希望するタイ人がノックスクート航空XW101便で成田空港を出発し、現地時間18時25分にタイに到着しました。 今回のフライトは、日本からの帰国を希望するタイ人を支援するため、タイ民間航空局の発表に従い特別に飛行許可を取得しており、タイ大使館は航空会社への連絡やタイの公的機関との調整を行いました。タイ政府は各国からの帰国者について、1日の受け入れ可能人数を制限しています。今回の帰国者は緊急帰国希望者として大使館に事前登録をしており、タイ到着後に感染拡大防止のため14日間隔離することについても了解しています。大使館は隔離施設について、関係機関と連絡調整を行いました。
NokScoot
30/05/2020

大使がノックスクート航空の就航記念式典に出席

2018年6月1日、バンサーン・ブンナーク大使は、ノックスクート航空の成田・ドーンムアン空港線の就航記念式典に出席しました 2018年6月1日、バンサーン・ブンナーク大使は、ノックスクート航空の成田・ドーンムアン空港線の就航記念式典に出席しました。大使は、ノックスクート航空の新路線就航における祝賀の挨拶をし、タイと日本の絆を深める一環として、この就航が両国の密接な関係をさらに確かなものにしていくと述べました。...
NokScoot
01/06/2018

ノックスクートが日本に新規就航

2018年4月23日、チューチャーイ・チャイワイウィット公使は、タイ大使館代表としてノックスクートのバンコクドンムアン空港と成田空港間の、新規就航発表会に出席し、挨拶を行いました。定期便は6月1日から就航します。 2018年4月23日、チューチャーイ・チャイワイウィット公使は、タイ大使館代表としてノックスクートのバンコクドンムアン空港と成田空港間の、新規就航発表会に出席し、挨拶を行いました。定期便は6月1日から就航します。...
23/04/2018

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by Nok scoot’s special flights.

On 30 May April 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by Nok Scoot flight XW101 from Narita Airport arrived in Thailand at 18.25 hours. On 30 May April 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by Nok Scoot flight XW101 from Narita Airport arrived in Thailand at 18.25 hours. The repatriation followed the Civil Aviation Authority of Thailand’s announcement. The number of passengers was in accordance with the daily quota permitted by the Royal Thai Government as...
NokScoot
30/05/2020

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Nok Scoot

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 คนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW101 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนาริตะ ถึงประเทศไทยเวลา 18.25 น. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563...
NokScoot
30/05/2020
  relevance date