ค้นหา

 
Found: 28

Non-Immigrant Visa B (Conducting business)

Non-Immigrant Visa B (Conducting business) ※ This type of visa is provided for foreigners who (1) wish to conduct business in Thailand or (2) invest in condominiums in Thailand, have a Thai bank account or purchase a  Thai government bond with the equivalent amount of ...
14/10/2021

Special Tourist Visa 【STV】

... showing  no prohibitive diseases as indicated in the Ministerial Regulation No.14 (B.E.2535), namely, Leprosy, Tuberculosis, Elephantiasis, Drug Addiction and third phase... ... and the child’s required bank deposit, where applicable. Additional documents for non-Japanese applicant : · A copy of residence card or certificate of alien registration... ... renewal of residence card, please submit a copy of acceptance of renewal issued by the Immigration Bureau of Japan. The applicant is also required to present the original...
17/01/2022

Multiple Entry Tourist Visa (METV)

... renewal of residence card, please submit a copy of acceptance of renewal issued by Immigration Bureau of Japan. The applicant is also required to present the original... ... in and signed by the applicant. Personal history form can be downloaded here. For non-Japanese applicant, an original guarantee letter must be presented together with... ... leave and an original copy of company’s registration (tokibo tohon) are required. b. For self-employed applicant, an original company’s registration (tokibo tohon)...
27/10/2015

Announcement Exemption Of Toursit Visa Fees For Holders Of Chinese Passports And Chinese Taipei Passports

... Embassies/Consulate-Generals worldwide, including those who apply for Visa on Arrival at designated checkpoints of Thailand, will be exempted from tourist visa fees . The visa fee exemption is not extended to other types of visas, i.e., Transit Visa and Non-Immigrant Visa. 在京タイ王国大使館より 中華人民共和国旅券所持者及び中華台北旅券所持者に対する 観光査証申請料免除お知らせ タイ王国政府は中華人民共和国旅券所持者及び中華台北旅券所持者に対する観光査証申請料を2014年8月9日から2014年11月8日の3ヶ月間免除することを承認をしました。 ...
11/08/2014

**Transit Visa 【TS】

... and an original copy of company’s registration (TOKIBOTOHON) are required.      b. For self-employment, an original company’s registration (TOKIBOTOHON) is required... ... information, etc. and available to be contacted by the Embassy. Additional documents for non-Japanese applicant: 12. A copy of passport and a copy of residence card or certificate... ... renewal of resident card, please submit a copy of acceptance of renewal issued by the Immigration Bureau of Japan. The applicant is also required to present the original...
05/10/2021

การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

... ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit) ครั้งละ ประเภทท่องเที่ยว (Tourist) ครั้งละ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant) 3.1 ใช้ครั้งเดียว 3.2 ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3.3 ใช้ได้หลายครั้งในสามปีตามโครงการ APEC 3.4 ใช้ได้หลายครั้งในสามปี ...

Regulations on entering Thailand for non-Thai nationals from 7January 2022 onwards

... Pass application ( https://tp.consular.go.th ) at least 7 days in advance of the departure date. Thailand Pass QR Code would be issued to the applicant after approval. Travelers need to present this QR Code to airlines upon check-in and to the Thai immigration officials.   *Foreign travelers need to present an RT-PCR Test Certificate with a negative result, issued within 72 hours before departure. The certificate must be written in English and the test result must be in hard copy. Please kindly ...
18/01/2022
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date