ค้นหา

 
Found: 6

Courtesy call on Ambassador by representatives from Japan Atomic Energy Agency

On 19 April 2024, Mr. NAKANO Yoshihiro, Director of Nuclear Human Resource Development Center (NuHRDeC) of Japan Atomic Energy Agency (JAEA), and his team paid a courtesy call on H.E. Mr. Witchu Vejjajiva, Ambassador of Thailand to Japan. The purpose of this visit is to introduce the agency and the “Instructor Training Program” - a ...
19/04/2024

ผู้บริหารสำนักงานพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นาย NAKANO Yoshihiro ผู้อำนวยการจากสถาบัน Nuclear Human Resource Development Center (NuHRDeC) ภายใต้สำนักงานพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่น ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ...
19/04/2024

大使一行、茨城県にて日本原子力研究開発機構の国際研修を視察

2023年7月24日、シントン・ラーピセートパン大使はチームタイランドとともに、茨城県にある日本原子力研究開発機構(JAEA)原子力人材育成センター(NuHRDeC)の国際研修(ITP)を視察しました。 この研修はアジア各国の原子力技術専門家を対象とした原子力分野の講師のための研修です。タイは1996年からこの研修に参加し、現在までにタイからの研修生は100人を超えています。 ...

日本原子力研究開発機構一行が次期大使を訪問

2024 年4月19日、日本原子力機構の中野 佳洋原子力人材育成センタ-長一行が、ウィッチュ・ウェチャーチーワ次期大使を表敬訪問しました。中野佳洋センタ-長は、原子力人材育成センターの講師育成研修(Instructor Training Program)を紹介しました。この講師育成研修は、講師が自国でトレーニングが実施できることを目指し、1996年に始まり、技術指導ができる講師を育成するコースです。タイから講師が定期的に参加しています。このプロジェクトはタイと日本間の重要な原子力エネルギー関連の人材育成における協力です。また、両者はASEAN各国と日本間における原子力エネルギー開発について意見交換しました。
19/04/2024

Ambassador and Team Thailand learned about the Nuclear Technology Specialist Training Program at the Japan Atomic Energy Agency in Ibaraki Prefecture

... Ambassador of Thailand to Japan, led the Team Thailand officials to visit the Japan Atomic Energy Agency (JAEA) in Ibaraki Prefecture to observe the International Training Program (ITP) which is organized by the Nuclear Human Resources Development Center (NuHRDeC). The program is a “Train the Trainer” training program for nuclear technology specialists from various countries across Asia. Thailand has participated in the program since 1996 and, until now, there are more than 100 trainees from ...

เอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ณ Japan Atomic Energy Agency จังหวัดอิบารากิ

... พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการ International Training Program (ITP) ซึ่งจัดโดย Nuclear Human Resources Development Center (NuHRDeC) ภายใต้ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ณ จังหวัดอิบารากิ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากประเทศต่างๆ ...
  relevance date