ค้นหา

 
Found: 12

Official Holidays for 2022 (B.E.2565) Royal Thai Embassy, Tokyo

Official Holidays for 2022 (B.E.2565) Royal Thai Embassy, Tokyo
18/10/2021

Royal Thai Embassy Official Holidays for B.E. 2563 (2020)

Royal Thai Embassy Official Holidays for B.E. 2563 (2020)
26/12/2019

Official Holidays for 2019, Royal Thai Embassy, Tokyo

Official Holidays for 2019, Royal Thai Embassy in Tokyo
17/05/2019

Official Holidays for 2016, Royal Thai Embassy,Tokyo

Official Holidays for 2015 (B.E. 2558) Royal Thai Embassy, Tokyo Official Holidays for 2015 (B.E. 2558) Royal Thai Embassy, Tokyo Month Day Date Occasion Rem. January Friday  January 1 New Year's Day T/J Monday  January 11 Coming of Age Day J February Thursday ...
27/11/2015

2022年の タイ大使館の休館日

2022年のタイ大使館の休館日

วันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ประจำปี 2559

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2559 Official Holiday for 2016 (B.E.2559) Royal Thai Embassy, Tokyo
27/11/2015
Pages: 1 2 Next
  relevance date