ค้นหา

 
Found: 2

Minister-Counsellor was invited from Oin high School to give a lecture

On 10 September 2018, Ms. Cataleya Phatoomros, Minister-Counsellor, was invited from Oin High School to give a lecture on women’s human rights at the school. In the lecture, she stressed two prominent points. On 10 September 2018, Ms. Cataleya Phatoomros, Minister-Counsellor, was invited from Oin High School to give a lecture on women’s ...
10/09/2018

อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับเชิญจากโรงเรียน Oin High School ไปบรรยาย

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับเชิญจากโรงเรียน Oin High School ไปบรรยายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นางสาวแคทรียา ปทุมรส อัครราชทูตที่ปรึกษา ...
10/09/2018
  relevance date