ค้นหา

 
Found: 4

Best wishes from Thailand to Japan

... และจะแขวนพวงปลาตะเพียนสานไว้เหนือเปลนอนของเด็ก เสมือนเป็นการอวยพรให้เด็กเติบโตอย่างแข็งแรงและบริบูรณ์อีกด้วย #BestWishes  #BetterTogether  #PlaTaPian  #ปลาตะเพียน  
23/05/2020

Best wishes from Thailand to Japan

... 「プラータピアン」はどの水辺にでも生息できることから、タイでは昔から健康を祈願しヤシの葉を「プラータピアン」の形に編んで子どものゆりかごの上に飾ります。子どもが「プラータピアン」のようにどんな環境でも健康で生活できるように作ったタイの知恵です。 #BestWishes  #BetterTogether  #PlaTaPian
23/05/2020

Best wishes from Thailand to Japan

... considered auspicious for a baby and was traditionally hung over a baby’s cradle to bless them with good health and prosperity. “Never give up Be strong Know that you’re not alone And we’ll get through this together” #BestWishes #BetterTogether #PlaTaPian
26/05/2020

Best wishes from Thailand to Japan

... auspicious for a baby and was traditionally hung over a baby’s cradle to bless them with good health and prosperity. “Never give up Be strong Know that you’re not alone And we’ll get through this together” #BestWishes  #BetterTogether  #PlaTaPian 
23/05/2020
  relevance date