ค้นหา

 
Found: 9

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานประกวดภาพถ่าย Japan through Diplomats' Eyes ประจำปี 2562

... ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes ครั้งที่ 22” ที่ รปปงงิฮิลส์ ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ Reflections on the Heisei Era เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย ...
08/10/2019

Promotional event of “Japan through Diplomats’ Eyes” 2019, with the presence of Her Imperial Highness Princess Takamado at the Thai Residence, Tokyo

... Princess Takamado for 22 years. It has served as the forum to exchange views and good impressions between the Japanese people and diplomatic corps in Japan. The photo exhibition will be organized in Tokyo and other prefectures. This year’s theme is “Reflection on the Heisei Era” to celebrate the prosperity of the Heisei Era. As “Japan through Diplomats’ Eyes” photo exhibition is a very important activity connecting diplomatic corps to the Japanese society and It is also a great honour for Thailand to have an opportunity ...

Ambassador attended the Japan through Diplomats’ Eyes Photo Exhibition 2019

... the Honorary Chairperson of Japan through Diplomats’ Eyes Photo Exhibition, Ambassador Bansarn Bunnag, attended the awarding ceremony and opening reception of the 22nd Photo Exhibition held at Roppongi Hills Café under the theme of “Reflections on the Heisei Era” which Romania is the Chair country for this year. Ambassador Bansarn received the Ambassador Prize from the picture under the title of “Precious memento of the Heisei Era” Japan through Diplomats’ Eyes Photo Exhibition was firstly initiated ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะ เสด็จเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นองค์ประธานในการตัดสินการประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี ๒๕๖๒

... และคณะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศญี่ปุ่นที่เป็นคณะกรรมการตัดสินให้การต้อนรับและเข้าร่วมทำการคัดเลือกภาพถ่าย สำหรับหัวข้อในการถ่ายภาพประจำปีนี้ คือ “Reflection on the Heisei Era” เพื่อเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของยุคเฮเซ การจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” เป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะ ...

เจ้าหญิงทาคามาโดะเสด็จเป็นประธานในงานแนะนำการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” ประจำปี 2562 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... โดยภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปจัดแสดงในทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นให้ชาวญี่ปุ่นได้เข้าชม โดยหัวข้อการถ่ายภาพประจำปีนี้ คือ “Reflection on the Heisei Era” เพื่อเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของยุคเฮเซ การจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through Diplomats’ Eyes” เป็นกิจกรรมสำคัญที่เชื่อมโยงคณะทูตานุทูตกับชาวญี่ปุ่น ...

The Ambassador attended the Japan through Diplomats’ Eyes Photo Exhibition in Yokohama

... the City of Yokohama which was held at Sankeien Garden. Following this year theme of Meiji 150 years: Japan transforming through Diplomats’ Eyes, on this occasion, the Ambassador mentioned that this year’s photo contest will take the theme of “Reflection on the Heisei Era” to celebrate the glory of Heisei. “Japan through Diplomats’ eyes in Yokohama” is taking place at Sankeien Garden during the 5 -11 February 2019
05/02/2019

大使は、横浜で開催された「にっぽん-大使たちの視線」写真展に出席

... 2019年2月5日、バンサーン・ブンナーク大使は写真展実行委員長として、横浜三渓園で開催された明治維新から150年を迎え「変革するニッポン」をテーマとする「にっぽん-大使たちの視線」写真展の開会式で挨拶を述べました。この式典には、名誉総裁を務められる高円宮妃殿下がご出席され、また横浜市からは林文子市長がご出席されました。大使は、次回の写真展について、輝かしい平成を祝い "Reflection on the Heisei Era"というテーマになると述べました。尚、「にっぽん-大使たちの視線」写真展は、横浜三渓園で2019年2月5日から11日まで開催されています。

高円宮妃殿下が「にっぽん-大使たちの視線2019」写真展の選考会にご出席

... 2019年7月30日、「にっぽん-大使たちの視線2019」写真展の名誉総裁を務める高円宮妃殿下が、選考会にご出席されるためにタイ王国大使館を訪れ、実行委員長のバンサーン・ブンナーク大使を始め、実行委員の各国大使やメンバーがお迎えしました。今年のテーマは平成時代の栄光を祝い「Reflection on the Heisei Era」です。「にっぽん-大使たちの視線」写真展は今回で22回目を迎えました。各国大使や外交官が、それぞれの視点で感動した日本の姿を写した写真を通して交流の場として提供することを目的としています。写真展は、日本国内各地で開催されます。また、この写真展は各国の外交官と日本の人々を結ぶ重要な事業であり、タイにとっては、日本の皇室との交流を深める良い機会となり、更に各国の外交官と日本の人々との関係を結ぶ懸け橋となる役割を担っています。
30/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Japan through Diplomats’ Eyes ณ เมืองโยโกฮามะ

... เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงหัวข้อในการจัดงานนิทรรศการครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นภายใต้หัวข้อ "Reflection on the Heisei Era" เพื่อเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของยุคเฮเซ อนึ่ง "Japan through Diplomats’ Eyes" ที่ สวนซังเกเอน เมืองโยโกฮามะ ...
  relevance date