ค้นหา

 
Found: 7

Ambassador of Thailand welcomed Ambassador of the Republic of Malta to Japan

On 22 September 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, welcomed H.E. Mr. Andre Spiteri, Ambassador of the Republic of Malta to Japan. Both sides exchanged views about the situation of COVID-19, bilateral relations between Thailand and Malta, as well as cooperation in the region.  
29/09/2021

大使が駐日マルタ共和国大使を歓迎

2021年9月22日、シントン・ラーピセートパン大使は、駐日マルタ共和国大使のアンドレ・スピテリ閣下を歓迎し、タイとマルタ共和国の新型コロナウイルス感染状況や、両国関係及び地域協力について意見交換をしました。
29/09/2021

Announcement Updates on Period of Stay in Thailand for Visa Exemption and Visa on Arrival (VOA)

... 2022 to 31 March 2023 . Visa on Arrival (VOA): Bhutan, Bulgaria, China, Cyprus, Ethiopia, Fiji, Georgia, India, Kazakhstan, Malta, Mexico, Nauru, Papua New Guinea, Romania, Saudi Arabia, Taiwan, Uzbekistan, and Vanuatu Ordinary Passport holders of the following countries/territories can enter Thailand without a visa under a bilateral agreement : Cambodia (45 days), Myanmar ... ... (45 days), Mongolia (45 days), Russia (45 days), Vietnam (45 days), Argentina (90 days), Brazil (90 days), Chile (90 days), Republic of Korea (South Korea) (90 days), and Peru (90 days),  effective from 1 October 2022 to 31 March 2023 . For more information,...
03/10/2022

2022年10月1日から2023年3月31日の間、 観光ビザ免除が45日間、オンアライバルビザが30日間へ滞在可能日数を変更

... 2022 to 31 March 2023 . Visa on Arrival (VOA): Bhutan, Bulgaria, China, Cyprus, Ethiopia, Fiji, Georgia, India, Kazakhstan, Malta, Mexico, Nauru, Papua New Guinea, Romania, Saudi Arabia, Taiwan, Uzbekistan, and Vanuatu Ordinary Passport holders of the following countries/territories can enter Thailand without a visa under a bilateral agreement : Cambodia (45 days), Myanmar ... ... (45 days), Mongolia (45 days), Russia (45 days), Vietnam (45 days), Argentina (90 days), Brazil (90 days), Chile (90 days), Republic of Korea (South Korea) (90 days), and Peru (90 days),  effective from 1 October 2022 to 31 March 2023 . For more information,...
03/10/2022

Announcement Updates on Period of Stay in Thailand for Visa Exemption and Visa on Arrival (VOA)

... 2022 to 31 March 2023 . Visa on Arrival (VOA): Bhutan, Bulgaria, China, Cyprus, Ethiopia, Fiji, Georgia, India, Kazakhstan, Malta, Mexico, Nauru, Papua New Guinea, Romania, Saudi Arabia, Taiwan, Uzbekistan, and Vanuatu Ordinary Passport holders of the following countries/territories can enter Thailand without a visa under a bilateral agreement : Cambodia (45 days), Myanmar ... ... (45 days), Mongolia (45 days), Russia (45 days), Vietnam (45 days), Argentina (90 days), Brazil (90 days), Chile (90 days), Republic of Korea (South Korea) (90 days), and Peru (90 days),  effective from 1 October 2022 to 31 March 2023 . For more information,...
03/10/2022

2022年10月1日から2023年3月31日の間、 観光ビザ免除が45日間、オンアライバルビザが30日間へ滞在可能日数を変更

... 2022 to 31 March 2023 . Visa on Arrival (VOA): Bhutan, Bulgaria, China, Cyprus, Ethiopia, Fiji, Georgia, India, Kazakhstan, Malta, Mexico, Nauru, Papua New Guinea, Romania, Saudi Arabia, Taiwan, Uzbekistan, and Vanuatu Ordinary Passport holders of the following countries/territories can enter Thailand without a visa under a bilateral agreement : Cambodia (45 days), Myanmar ... ... (45 days), Mongolia (45 days), Russia (45 days), Vietnam (45 days), Argentina (90 days), Brazil (90 days), Chile (90 days), Republic of Korea (South Korea) (90 days), and Peru (90 days), effective from 1 October 2022 to 31 March 2023 . For more information,...
03/10/2022

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอลตาประจำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับนาย Andre Spiteri เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมอลตาประจำประเทศญี่ปุ่น สองฝ่ายร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19...
29/09/2021
  relevance date