ค้นหา

 
Found: 369

Ambassador gave a briefing on economic relations between Thailand and Japan to members of International Friendship Exchange Council (FEC)

... briefing on economic relations between Thailand and Japan to approximately 20 FEC’s executive members at the hall of the Royal Thai Embassy. Some of them already have business with Thailand. Mr. MATSUZAWA Ken, President of FEC, as well as representatives from Commercial Affairs, Economic and Investment Affairs and Tourism Authority of Thailand in Tokyo also attended this event. The Ambassador’s briefing was held under the theme of “Thailand’s Economic Updates and ...
FEC
22/12/2021

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิฯ

... แล้วส่งกลับมายังสอท.ฯ ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย ตามที่อยู่ต่อไปนี้ : Royal Thai Embassy (ฝ่ายกงสุล) 3-14-6 Kami-osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 〒141-0021 แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิฯ

ระเบียบการยื่นขอหนังสือรับรอง สำหรับยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอต่ออายุสถานะพำนักแก่พระสงฆ์

... สำเนาทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนวัด ค) สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวญี่ปุ่น (Residence Card) และส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ Royal Thai Embassy, Tokyo (Consular Section) No. 3-14-6 Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 Tel : 03-5789-2449 ******************************* สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 1 มิถุนายน 2565
28/06/2022

観光ビザ、トランジットビザ、ノンイミグラントビザ シングルエントリーの申請料金変更と特別観光ビザ終了のお知らせ

... 、ダブルエントリー 9,000円 l 観光ビザ 5,500円 l ノンイミグラントビザ シングルエントリー 10,000円 また、特別観光ビザ(Special Tourist Visa -STV)は、2022年9月30日をもって終了致します。 Announcement The Royal Thai Embassy in Tokyo wishes to announce the following updated visa fee for Tourist Visa, Transit Visa and Non-immigrant Visa (Single entry) starting from 1 October 2022. Visa fee (from 1 October 2022): l Transit visa – Visa fee per entry: Single Entry for 4,500 ...
22/09/2022

Announcement updated visa fee for Tourist Visa, Transit Visa and Non-immigrant Visa (Single entry) starting from 1 October 2022

... 、ダブルエントリー 9,000円 l 観光ビザ 5,500円 l ノンイミグラントビザ シングルエントリー 10,000円 また、特別観光ビザ(Special Tourist Visa -STV)は、2022年9月30日をもって終了致します。 Announcement The Royal Thai Embassy in Tokyo wishes to announce the following updated visa fee for Tourist Visa, Transit Visa and Non-immigrant Visa (Single entry) starting from 1 October 2022. Visa fee (from 1 October 2022): l Transit visa – Visa fee per entry: Single Entry for 4,500 ...
22/09/2022

ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต) แต่เนิ่นๆ

... จะได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โปรดติดต่อและขอยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (ฝ่ายกงสุล) Royal Thai Embassy, 3-14-6 Kamiosaki, Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0021 03 3441 1386 03 3441 2597 http://www.thaiembassy.jp

Offiicial car sale (Royal Thai Embassy,Tokyo)

Due to the renewal of our official car we are selling our Toyota Estima-L 2WD, which reliably served us as the official car during the last 9 years. The car is well maintained and in good shape. ETC is included! Official car sale (7716) Due to the renewal of our official car we are selling our Toyota Alphard, which reliably served us as the official car during the last 10 years. The car is well maintained and in good shape. ETC is included! Model : 2004 Toyota Alphard (MNH10-0060706) Date of purchase...
23/01/2015

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

... โปรดส่งเอกสารซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่อยู่ Royal Thai Embassy (ฝ่ายกงสุล), 3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021 หรือ consular@thaiembassy.jp ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 17.30 น. โดยรายการเอกสารมีดังนี้ 1. ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด สถานที่ให้บริการ Japan – ญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว Royal Thai Embassy, 3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku Tokyo 141-0021 (81 3) 5789 2433 (81 3) 5789 2428 ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ...
Pages: Prev. 1 ... 33 34 35 36 37
  relevance date