ค้นหา

 
Found: 5

The OECD SEARP Tokyo Ministerial Conference

... Asia. Deputy Foreign Minister Virasakdi Futrakul leads the Thai delegation to attend the conference. In addition, Deputy Foreign Minister had a bilateral meeting with Mr. Hyun Cho, Vice Foreign Minister of Republic of Korea, on cooperation under OECD SEARP since both Thailand and ROK are assuming co-Chairmanship of this SEARP.
08/03/2018

การประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme ระดับรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชุม OECD Southeast Asia Regional Programme (OECD SEARP) ระดับรัฐมนตรี ณ กรุงโตเกียว ซึ่งจะหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...
08/03/2018

OECD東南アジア地域プログラム閣僚会合

2018年3月8日、日本が開催国となり、経済協力開発機構東南アジア地域プログラム閣僚会合(OECD SEARP)が東京で開催されました。タイからはウィラサック・フートラクン外務副大臣がタイ代表団と共に会議に出席し、東南アジア地域の開発、統合、格差是正に関する協力について協議しました。 ...
08/03/2018

OECD東南アジア地域プログラムの共同議長国が交代

2018年3月8日、OECD東南アジア地域プログラムの共同議長国が、日本とインドネシアからタイと韓国に交代しました。同プログラムにおける協力は、ASEAN各国の開発をさらに促進し、格差是正、統合を推進します。 2018年3月8日、OECD東南アジア地域プログラムの共同議長国が、日本とインドネシアからタイと韓国に交代しました。同プログラムにおける協力は、ASEAN各国の開発をさらに促進し、格差是正、統合を推進します。
08/03/2018

ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ส่งมอบตำแหน่งประธานร่วมของ OECD Southeast Asia Regional Programme ให้ประเทศไทยและเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2561 ญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ส่งมอบตำแหน่งประธานร่วมของ OECD Southeast Asia Regional Programme ให้แก่ประเทศไทยและเกาหลีใต้ โดยความร่วมมือในกรอบนี้จะส่งเสริมการพัฒนาของประเทศในอาเซียนให้ทั่วถึงมากขึ้น...
08/03/2018
  relevance date