ค้นหา

 
Found: 52

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมบรรยายในสัมมนา “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น”

... โมริ ประธาน KANKEIREN (Kansai Economic Federation) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัท SME และการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและภูมิภาคคันไซของญี่ปุ่น

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

... of Thailand Food Industry to Business Opportunity ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวร่วมกับ Tokyo SME Support Center (TSSC) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงาน ...
04/02/2020

สถานการณ์ ศก.ญี่ปุ่น ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 58

... การเพิ่มความแข็งแกร่งของความสามารถแข่งขันในตลาดโลกของญี่ปุ่น และการสร้างการพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่น นวัตกรรมของนักธุรกิจ SME (2) แผนการสร้างตลาดยุทธศาสตร์ โดยมีหัวข้อหลักในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างการมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี ...
12/01/2016

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานเปิดพาวิลเลียนประเทศไทยในงาน Interior Lifestyle TOKYO 2019

... ได้ลงนามร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงานดังกล่าว ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ SME ไทยที่มีศักยภาพได้ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยแก่ผู้ซื้อนานาชาติ โดยเอกอัครราชทูตฯได้เยี่ยมชมทุกบู้ทของผู้ประกอบการไทย ...
17/07/2019

The Governor of Wakayama Prefecture paid a courtesy call on the Ambassador

... Wakayama. In addition, the Ambassador admired the work of the governor which has a concrete policy to develop Wakayama in all dimension. That was the reason why he has been entrusted and elected to a fourth term Governor and invited the high potential SME companies in Wakayama to invest in the EEC area and also hoped that Wakayama will fully utilize from the 3 agreements that have already signed with Thai parties, namely 1.) LOI with the TAT 2.) MOU with the Department of Industrial Promotion, Ministry ...
Wakayama
01/08/2019

SMRJ paid a courtesy call on the Ambassador

... 2015, Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ), lead by Mr. Hiroshi Takada, Chairman & CEO paid a courtesy call on the H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow. On this occasion, both sides talked about bilateral SME cooperation.
09/11/2015

การสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub ที่กรุงโตเกียว

... และการลดระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค / การปราบปรามปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง / การส่งเสริม SME เพื่อให้ SME ญี่ปุ่นลงทุนในไทยมากขึ้น เพื่อสร้างฐาน ศก.ไทย ให้เข้มแข็งขึ้น อาเซียน อาเซียนกำลังจะรวมตัวเป็นประชมอาเซียน ...
21/10/2015

工業大臣が大使館で中小企業基盤整備機構理事長による表敬を受ける

... 坦史理事長による表敬を受け、大使も同席しました。 2018年6月12日、工業大臣は大使館で中小企業基盤整備機構の高田 坦史理事長による表敬を受け、大使も同席しました。ここで、タイの中小企業(SME)のための資源開発を協力促進していくことと、日本のSMEのタイに対する投資環境を整備していくことについて両者で話し合われました。この他に、SMEの生産効率化を図るための法制度の内容について両者で意見交換が行われました。 ...

Ambassador hosted a lunch for Vice-Minister of International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry of Japan

... Economy Trade and Industry. On 15 October 2015, H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow hosted a lunch for Mr. Takayuki Ueda, Vice-Minister for International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry. On this occasion, they discussed about trade, SME, Dawei Special Economic Zone and TPP

東京都中小企業振興公社の理事長が大使を表敬訪問

2020年1月16日、シントン・ラーピセートパン大使は公益財団法人東京都中小企業振興公社の保坂政彦理事長の表敬訪問を歓迎し、タイランド・プラスワン政策の下、中小企業を支援するタイ工業省など公的機関との協力について報告を受けました。 2020年1月16日、シントン・ラーピセートパン大使は公益財団法人東京都中小企業振興公社の保坂政彦理事長の表敬訪問を歓迎し、タイランド・プラスワン政策の下、中小企業を支援するタイ工業省など公的機関との協力について報告を受けました。タイランド・プラスワンとは、日系企業がタイに投資をする際に、サプライチェーンの中に近隣諸国の労働力を活かしていく政策です。 ...
16/01/2020
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date