ค้นหา

 
Found: 52

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรAnti-Aging and Wellness Management มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

... โดยการประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำกรุงโตเกียว และ Tokyo SME Support Centre

ประธาน Tokyo SMEs Support Center เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในประเทศไทย และแนะนำนาย Masayuki Kimura หัวหน้าสำนักงาน Tokyo SME Support Center ประจำกรุงเทพมหานคร คนใหม่ ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วง ต.ค. 61 เป็นต้นไป ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานผลการเยือนไทย

... ที่ผู้ว่าฯ ได้หยิบยกกับบริหารระดับสูงของไทยในระหว่างการเยือนดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง SME และด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ ...

2014.08.27-28 เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมสัมมนา ASEAN Regional Conference 2014 ที่ จ.กิฟุ และ จ.ไอจิ

... รวมทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจของไทยที่ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริม SME ซึ่งถือเป็นนโยบายแห่งชาติ
29/08/2014

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

... ได้มีการดำเนินโครงการที่สำคัญคือ 1) 3 stage rocket approach เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย และ 2) โครงการ Flex Campus ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทย สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

... ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้เร็วที่สุดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการ SME จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2 ล้านเยน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 ล้านเยน โดยมีเงื่อนไขว่า ผลประกอบการเดือนใดเดือนหนึ่งระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ...
COVID-19
01/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2563

... เปิดรับสมัครคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าอาคารทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท SME ที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 1 พันล้านเยนสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุด 6 ล้านเยน และผู้ประกอบการรายบุคคลหรือฟรีแลนซ์สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุด ...
COVID-19
14/07/2020

ข้อมูลเศรษฐกิจเขตคิวชูและชูโกกุของญี่ปุ่น ประจำเดือน ต.ค. 2558

... Enterprises Support Center เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนไทย พบกับนาย Hiroaki Yamamoto, Planning Coodinator Assistant Manager, SME Promotion Unit, Economic Tourism and Culture Bureau, Fukuoka City เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนไทย พบกับนาย Mitsu Saito,...
05/11/2015

มาตรการเร่งด่วนต่อนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ปชช.ทุกภาคส่วนของญี่ปุ่น

... จะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ การบรรลุข้อตกลงโดยส่วนใหญ่ของ TPP จะช่วยเสริมสร้างด้านการเกษตร และ SME (2) คำถาม รบ. จะดำเนินการอย่างไรกับค่าใช้จ่ายด้านการดูแลพยาบาล ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ...
12/01/2016

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายการส่งออกระบบโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่น

... ยังอยู่ระหว่างครึ่งทางของการดำเนินการ แต่ ศก. ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในภาวะเงินฝืดแล้ว และยังกล่าวถึงความสำคัญของความไม่ย่อท้อของ SME ญี่ปุ่น ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพสูงมาโดยตลอด ...
09/03/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date