ค้นหา

 
Found: 52

Ambassador of Thailand welcomed participants of the Anti-Aging and Wellness Management course, Mae Fah Luang University

... driver of growth of the Thai economy, and that Thai companies could cooperate with Japanese firms to tap the latter’s relevant technological capability. On this occasion, the Embassy, in cooperation with the Office of Industrial Affairs and the Tokyo SME Support Centre, also organised a business matching session between the delegation and Japanese anti-aging related companies.

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรAnti-Aging and Wellness Management มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

... โดยการประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมประจำกรุงโตเกียว และ Tokyo SME Support Centre

Ambassador of Thailand exchanged views with the President of JTECS

... collaboration between Thailand and JTECS, particularly the “Smart Monodzukuri project”. Such project is to transfer Japan’s technology aiming to cultivate IoT and robotic-related capabilities, knowledge and skills of staffs at the SME factories which would contribute to industrial advancement in Thailand.
JTECS
29/01/2021

การแก้ไขปัญหาการสืบทอดกิจการของประเทศญี่ปุ่น

... ภาระของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงปัญหาการไม่มีผู้สืบทอดกิจการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดการเลิกกิจการจำนวนมาก ทั้งยังส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างงานกว่า 6.5 ล้านตำแหน่ง ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2563

... เปิดรับสมัครคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าอาคารทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท SME ที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 1 พันล้านเยนสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุด 6 ล้านเยน และผู้ประกอบการรายบุคคลหรือฟรีแลนซ์สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุด ...
COVID-19
14/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

... ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้เร็วที่สุดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการ SME จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2 ล้านเยน ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 ล้านเยน โดยมีเงื่อนไขว่า ผลประกอบการเดือนใดเดือนหนึ่งระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ...
COVID-19
01/05/2020

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

... of Thailand Food Industry to Business Opportunity ซึ่งจัดโดยสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียวร่วมกับ Tokyo SME Support Center (TSSC) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงาน ...
04/02/2020

Food Industry Seminar

... Phisalaphong, Minister-Counsellor to be the representative to welcome guests at the event of "Connecting the Trend of Thailand Food Industry to Business Opportunity" organized by the Office of Industrial Affairs in Tokyo together with the Tokyo SME Support Center (TSSC). It aimed to invite Japanese food entrepreneurs to expand their business in Thailand. More than 100 Japanese entrepreneurs attended the lecture on the current situation of the Thai food industry and the promotion of cooperation ...
04/02/2020

President of Tokyo SME Support Center and delegation paid a courtesy call on the Ambassador

On 16 January 2020, Mr. Masahiko Hosaka, President of Tokyo SME Support Center and the delegation paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun to show the readiness in the cooperation with Thai government such as cooperation On 16 January 2020, Mr. Masahiko Hosaka, President of Tokyo SME Support ...
16/01/2020

ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นาย Masahiko Hosaka ประธาน Tokyo SME Support Center และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง เพื่อแสดงความพร้อมในการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย ...
16/01/2020
Pages: 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date