ค้นหา

 
Found: 13
Where: tags — SME [x] การค้า [x]

ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... อย่างรอบด้านจึงได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 และได้เชิญชวนให้บริษัท SME ที่มีศักยภาพของจังหวัด มาลงทุนในเขตพื้นที่ ... ... กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 3.) MOU กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยและ ...
01/08/2019

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ญี่ปุ่น

... เข้าพบหารือกับนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ที่กระทรวง METI โอกาสนี้ ... ... เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย และ 2) โครงการ Flex Campus ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทย ...

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... โดยนายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ อัครราชทูตทีี่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับนโนบาย SME ของญี่ปุ่นโดยผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม

สถานการณ์ ศก.ญี่ปุ่น ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 58

... ฝืดตัวหลังการปรับเพิ่มภาษีบริโภค แต่การฟื้นตัวของการค้าโลกจะช่วยพยุง ศก.ญป. ให้อยู่ในเชิงบวก 2. ความเคลื่อนไหวสำคัญเกี่ยวกับ ... ... และการสร้างการพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่น นวัตกรรมของนักธุรกิจ SME (2) แผนการสร้างตลาดยุทธศาสตร์ โดยมีหัวข้อหลักในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างการมีอายุยืนยาวและสุขภาพดี ...
12/01/2016

ความเคลื่อนไหวท่าทีญี่ปุ่นในการเจรจา TPP ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 58

... และภาคเกษตรกรรม โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ 3.1.1 นโยบายต่อ SME เน้นนโยบายเชิงรุก ซึ่งจะเริ่มใช้ทันทีหลัง ... ... เป็นหน่วยงานหลัก รบ.ท้องถิ่นของญี่ปุ่น สภาหอการค้าและ อก. สถาบันการเงิน Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) และ ...
30/12/2015

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ. อาคิตะ

... และหวังที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลและความร่วมมือระหว่าง SME นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เข้าพบนาย Hiroki Miura ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมจังหวัดอาคิตะ และนาย Eikichi Saito ประธานธนาคาร Hokuto ด้วย

ข้อมูลเศรษฐกิจเขตคิวชูและชูโกกุของญี่ปุ่น ประจำเดือน ต.ค. 2558

... เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกัน พบกับนาย Ikuo Takaki, Administrative Director, Fukuoka Small and Medium Enterprises Support Center เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนไทย พบกับนาย Hiroaki Yamamoto, Planning Coodinator Assistant Manager, SME Promotion Unit, Economic Tourism and Culture Bureau, Fukuoka City เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดคณะผู้แทนการค้าเยือนไทย พบกับนาย Mitsu Saito,...
05/11/2015

ท่าทีของญี่ปุ่นต่อผลการเจรจา TPP -1-

... เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การเติบโตของญี่ปุ่น ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JCCI) เห็นด้วยถึงความสำคัญของ ... ... ซึ่งจะนำมาซึ่งผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะจากการที่ SME ญี่ปุ่นจะสามารถดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ ...
22/10/2015

การสัมมนา Thailand: A Regional Headquarters and Trading Hub ที่กรุงโตเกียว

... การปราบปรามปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง / การส่งเสริม SME เพื่อให้ SME ญี่ปุ่นลงทุนในไทยมากขึ้น เพื่อสร้างฐาน ศก.ไทย ... ... เป็นฐานการผลิตที่สำคัญ ที่มีการเคลื่อนย้ายการค้าบริการ แรงงานและการลงทุนที่เสรี โดยที่ไทยตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดศูนย์กลาง ...
21/10/2015

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

... การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในด้านการค้า SME โครงการทวาย และ TPP เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตฯ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายทาคายูกิ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date