ค้นหา

 
Found: 52

Japan’s participation in APEC

... inclusive economic growth in the region by achieving strong domestic economy. - Strengthening of rule of law in economic area is an important keyword for quality growth and prosperity. - Economic integration in the region presents opportunities for SMEs to tap into global market. To this end, Japan is working on measures to improve investment environment and enhancement of resilience to disasters as well as strengthening of finance for SMEs. - On TPP, it will bring a new economic order to Asia-Pacific ...
12/01/2016

Ambassador welcomed Minister of Industry of Thailand

... Ambassador Bunsarn Bunnag welcomed the Minister responsible for Ministry of Industry, Ms.Atchaka Sibunruang, who came to Japan in the occasion to support on the corporation between industrial and local sector of Japan. And also to support the partnership of SMEs. The Minister plans to go to Fukui Prefecture which is known for it's industry in processed agricultural products, electronics and chemicals.
12/02/2016

องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือในด้าน SMEs ของทั้งสองประเทศ
09/11/2015

Ambassador of Thailand and Mayor of Takayama, Gifu Prefecture discussed bilateral cooperation

... Thailand to Japan, welcomed Mr. KUNISHIMA Michihiro, Mayor of Takayama City, Gifu Prefecture, and his delegation at the Royal Thai Embassy in Tokyo. Both sides exchanged views on local-to-local cooperation between Thailand and Takayama, focusing on SMEs and tourism promotion. Indeed, Takayama is a popular destination among Thai visitors. The Ambassador also expressed his delight towards the recent assignment of a Takayama official to the office of Japan National Tourism Organization (JNTO) in Bangkok ...
Takayama Gifu
26/11/2021

Minister welcomed the delegation of the Federation of Thai Industries

... of ICIT and the delegation of e-Business Best Value Awards 2017 program at the hall of the Royal Thai Embassy. On this occasion, they listened to a briefing about Japan-Thailand relations by the Royal Thai Embassy and how to do business by the Tokyo SMEs Support Center and also the J-Goodtech website, including business matching by SMRJ.
03/08/2017

Deputy Chief of Staff of the National Defence Studies Institute and Director of the Institute of Security Psychology called on the Ambassador

... Psychology, with students and staff of teachers, called on the Ambassador. The Ambassador give a lecture on the relations between Thai and Japan in every dimensions.Team Thailand also gave other significant information such as the development path of SMEs in Japan, the hiring elderly workers policy, the Thai-Japan educational cooperation, and the Japanese investment policy, to the audiences.
26/06/2019

Ambassador delivered a speech at a seminar "Thailand-Japan: Revitalizing economic growth for a stronger partnership"

... Ambassador Sihasak paid a courtesy call on Mr. Shosaku Mori, Chairman of Kansai Economic Federation, in which they agreed to further strengthen economic exchanges between Thailand and the Kansai region, especially in the area of cooperation between SMEs.

Opening Ceremony of KASIKORNBANK Tokyo Representative Office

... representative office in Tokyo since 2010. With the launch of the ASEAN Community, there will be more business exchanges and activities between Thailand and Japan. So far, competition for Japanese investment in Thailand has increased, especially among local SMEs.
12/01/2016

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นในช่วงเดือน มี.ค. 58 - พ.ค. 59

... การเสริมสร้างอุตสาหกรรมภาคบริการ ซึ่งคาดว่าจะสร้างมูลค่าทาง ศก. 410 ล้านล้านเยน ภายในปี 2063                      (7) การปฏิรูป SMEs เช่น การสนับสนุนเงินทุนในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ                      (8) การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หารือกับนายกเทศมนตรีเมืองทาคายามะ จังหวัดกิฟุ

... ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองทาคายามะในมิติต่าง ๆ โดยเน้นการส่งเสริมด้าน SMEs และการท่องเที่ยวซึ่งเมืองทาคายามะต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเป็นอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเยือนเมือง ...
Takayama Gifu
26/11/2021
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date