ค้นหา

 
Found: 52
Where: tags — SMEs [x]

ข้อมูลเศรษฐกิจเขตคิวชูและชูโกกุของญี่ปุ่น ประจำเดือน เม.ย. 2558

... เห็นว่ามีเป้าหมายเศรษฐกิจที่ชัดเจนและพยายามแก้ปัญหาให้ประเทศเดินหน้าได้ ทั้งนี้พบว่าบริษัทรายใหญ่พอใจมากกว่า SMEs 6. บริษัท POPLAR, Chain Convenient store รายใหญ่ในเขตชูโกกุ มีจำนวนสาขา 491 แห่ง จะร่วมมือกับ LAWSON ซึ่งมีสาขาทั่วญี่ปุ่น ...
26/05/2015

ข้อมูลเศรษฐกิจเขตคิวชูและชูโกกุของญี่ปุ่น ประจำเดือน กพ. 2558

... ประเด็นที่กำลังถูกจับตามองในขณะนี้คือการทำกำไรสูงขึ้นของบริษํทขนาดใหญ่เหล่านี้จะสามารถส่งผลต่อไปยัง SMEs และการปรับขึ้นค่าจ้างของพนักงานในเขตเศรษฐกิจชูโกกุได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงต่อไป กิจกรรมที่ดำเนินการ ...
04/03/2015

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.โททโทริ

... พฤศจิกายน 2556 และในขณะเดียวกันได้ลงนาม MOU กับกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยในเรื่อง Technology Census และการส่งเสริม SMEs ปัจจุบัน มีบริษัทของ จ.โททโทริ ลงทุนที่ไทย 4 แห่ง และมีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางเยือน จ....
10/11/2014

เศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังการปรับเพิ่มอัตราภาษีผู้บริโภคเป็นร้อยละ 8

... บริษัทที่ปรับเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานในช่วงที่ผ่านมากระจุกตัวอยู่แค่บริษัทขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่ง แต่ SMEs ยังไม่ค่อยปรับเพิ่มเงินเดือนเท่าใดนัก ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้ภาคครัวเรือนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในอนาคต ...
18/06/2014

2014.03.06 Ambassador gave opening speech in press conference Thailand: Leading the Pack in ASEAN, Supporting Japans Investment in Auto Parts

... among world automobile manufacturers thanks to its high quality in production and skilled labor.  All Japanese automotive manufacturers, as well as European’s, therefore, hold confidence in establishing factories in Thailand.  Japanese auto parts SMEs have constantly invested in Thailand with continuous support from the Thai Government.  The latter encouraged Japanese investors to look for investment opportunity in automotive industry by using Thailand as their production base for export and ...
26/03/2014

2014.03.10 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนค่ำของงาน Japan ASEAN Business Seminar

... จุดแข็งของแต่ละประเทศจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่บริษัทขนาดกลางและย่อมของญี่ปุ่น(SMEs) ที่จะสามารถขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง อาเซียน-ญี่ปุ่น ...
19/03/2014

2014.03.06 เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดงานแถลงข่าว ไทยนำทัพอาเซียนส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วนยานยนต์ญี่ปุ่น

... ซึ่งบริษัทผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นทุกบริษัท รวมทั้งบริษัทรถยนต์ของยุโรปล้วนแต่ให้ความมั่นใจในการตั้งโรงงานผลิตในไทย และมี SMEs ญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เข้าไปลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลไทยไทยยังมีนโยบายสนับสนุยอย่างต่อเนื่อง ...
10/03/2014

2014.01.28 Ambassador’s special lecture on SME in SMRJ’s Thai Business Seminar

... January 2014, Ambassador Thanatip Upatising joined the Thai Business Seminar organized by the Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation (SMRJ) at Keidanren Kaikan.  The seminar is under CEO Meeting Project, which brings 22 Thai SMEs entrepreneurs to Japan for business matching with Japanese entrepreneurs.  It provided useful information for Japanese entrepreneurs who plan to do business in Thailand.  Such cooperation was made among SMRJ, Ministry of Industry of Thailand and ...
29/01/2014

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... Innovation (SMRJ) ที่ Keidanren Kaikan ซึ่งสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ CEO Meeting ซึ่งเป็นโครงการนำผู้ประกอบการ SMEs ของไทย จำนวน 22 รายมาญี่ปุ่นเพื่อทำ Business Matching กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น และจัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ประสงค์จะไปทำธุรกิจที่ไทย ...
29/01/2014

2013.11.06-07 H.E. Ambassador’s visit to Mie Prefecture

... and Mie Prefecture . During the visit, H.E. Ambassador paid a courtesy call on Mr. Eikei Suzuki, the Governor of Mie Prefecture. In the discussion, both side agreed to expand the opportunity for Mie investment in Thailand , in particular for the SMEs,  through the newly-established mechanism namely, ASEAN Business Support Desk, located  in Bangkok , and MoU between Board of Investment of Thailand and Mie Prefecture . Among various issues, they have exchanged views on how to promotion the ...
08/11/2013
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date