ค้นหา

 
Found: 18

การแก้ไขปัญหาการสืบทอดกิจการของประเทศญี่ปุ่น

... โดยมีศูนย์สนับสนุนการสืบทอดธุรกิจ จำนวน 48 แห่งทั่วประเทศ ซึ่ง Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN (SMRJ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน โดยในปี 2562 ศูนย์ดังกล่าวได้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ...

ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ สถานเอกอัครราชทูต ...

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 นาย Hiroshi Takada ประธาน SME Support ประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) ได้นำคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สถานเอกอัครราชทูต ...

工業大臣が大使館で中小企業基盤整備機構理事長による表敬を受ける

2018年6月12日、工業大臣は大使館で中小企業基盤整備機構の高田 坦史理事長による表敬を受け、大使も同席しました。 2018年6月12日、工業大臣は大使館で中小企業基盤整備機構の高田 坦史理事長による表敬を受け、大使も同席しました。ここで、タイの中小企業(SME)のための資源開発を協力促進していくことと、日本のSMEのタイに対する投資環境を整備していくことについて両者で話し合われました。この他に、SMEの生産効率化を図るための法制度の内容について両者で意見交換が行われました。...

Minister welcomed the delegation of the Federation of Thai Industries

... of the Royal Thai Embassy. On this occasion, they listened to a briefing about Japan-Thailand relations by the Royal Thai Embassy and how to do business by the Tokyo SMEs Support Center and also the J-Goodtech website, including business matching by SMRJ.
03/08/2017

อัครราชทูตให้การต้อนรับสภาอุตสาหกรรม

... ญี่ปุ่นและการบรรยายเรื่องแนวทางการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมโดย Tokyo SMEs Support Center และ เว็บไซต์ J - Goodtech สำหรับการจับคู่ทางธุรกิจโดย SMRJ
03/08/2017

เอกอัครราชทูตให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

... ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น โอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญ น.ส. Yoshiko Otawara ผู้แทน Organization for Small and Medium Enterprises, regional Innovation, Japan (SMRJ) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การส่งเสริมการลงทุนของ SME ญี่ปุ่นในต่างประเทศ" ให้แก่คณะด้วย
05/04/2017

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์กับ SMRJ

... เดินทางไปลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น อาทิ ในอุตสาหกรรมการบริการ และการแลกเปลี่ยนบุคคลากรระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับ SMRJ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่เป็น SME ของไทยและญี่ปุ่น ...
SMRJ
05/09/2016

2015.11.09 中小企業基盤整備機構(SMRJ)が大使を表敬訪問

2015年11月9日、中小企業基盤整備機構 (SMRJ)の高田坦史理事長らがシハサック大使に表敬訪問をしました。両者は、タイと日本の中小企業振興のための協力について意見交換しました。  
10/11/2015

SMRJ paid a courtesy call on the Ambassador

On 9 November 2015, Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ), lead by Mr. Hiroshi Takada, Chairman & CEO paid a courtesy call on the H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow. On 9 November 2015, Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ), lead by Mr. Hiroshi Takada, ...
09/11/2015

องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... พฤศจิกายน 2558 องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) นำโดย นายฮิโรชิ ทาคาดะ Chairman & CEO เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เมื่อวันที่ ...
09/11/2015
Pages: 1 2 Next
  relevance date