ค้นหา

 
Found: 23

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

... และการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน โดยต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีประวัติการติดเชื้อแบบ cluster และไม่เป็นที่ 3Cs (Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด)) - ระยะที่ 3 ธุรกิจ amusement เช่น เกมเซนเตอร์ ...
COVID-19
22/05/2020

Multiple Entry Tourist Visa (METV)

... downloaded here. Form available on this page can be filled out. Please enter the information requested into the appropriate spaces on the form. Your answer must be in English and use English capital characters. The Embassy recommends you use an ink-jet ... ... spouse’s passport, a copy of residence card or certificate of alien registration and a copy of marriage certificate are required. f. Children under 20 years old travelling with parents must prepare documents showing family relations such as a copy of birth ...
27/10/2015

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

... ไม่เดินทางไปยังพื้นที่ซึ่งยังไม่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานที่เสี่ยงการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน และหลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs (คือ Closed spaces, Crowded places, Close-contact) ยกเลิกและเลื่อนการจัดกิจกรรม event ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ทำงานจากบ้าน และเหลื่อมเวลาเดินทางไปทำงาน ...
COVID-19
15/05/2020
Pages: Prev. 1 2 3
  relevance date