ค้นหา

 
Found: 23

SPACE-F Batch III application now open

SPACE-F is looking for the most innovation solutions in food that are ready to take their startup to the next level and offer them the -equity-free-opportunity to explore opportunities with leading F&B corporate in Southeast Asia, connect with a wide VC & CVC ...
SPACE-F
06/10/2021

SPACE-F Batch III application now open

SPACE-F is looking for the most innovation solutions in food that are ready to take their startup to the next level and offer them the -equity-free-opportunity to explore opportunities with leading F&B corporate in Southeast Asia, connect with a wide VC & CVC ...
SPACE-F
04/10/2021

โครงการ "SPACE-F" โครงการบ่มเพาะและเร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 3

SPACE-F เป็นโครงการบ่มเพาะ (incubator) และเร่งการเติบโต (accelerator) สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของไทย ...
SPACE-F
04/10/2021

Ambassador visited MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors

... Minister (Economic and Investment), visited the MI-Garden GINZA by Mitsubishi Motors and were welcomed by Mr. YATABE Yoichiro, Representative Executive Officer (Co-COO) in charge of ASEAN and Oceania.  MI-Garden GINZA provides visitors with a dedicated space to explore Mitsubishi Motors vehicles and technologies, and demonstrates how they can be incorporated into lives.
10/11/2020

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุไต้ฝุ่น หมายเลข 10 Haishen (ไห่เฉิน)

... มีอาการป่วย เป็นการเฉพาะ 2. ระหว่างอยู่ในศูนย์อพยพ (1) ขอให้ ปชช. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 3Cs (Closed Spaces (พื้นที่ปิด) Crowded Places (พื้นที่แออัด), Close-Contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) และขอให้สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการสนทนากับบุคคลอื่นในพื้นที่อับ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ

... โดยขอให้ประชาชนพยายามดำเนินชีวิตแบบใหม่ อาทิ teleworking ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs คือ Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) ลดการพบปะผู้คนและหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ...
26/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

... โดยขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือเป็นประจำ และหลีกเลี่ยงการไปสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ 3Cs (Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) ตามที่ปฏิบัติอยู่แล้วต่อไป ...
COVID-19
25/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

... และการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน โดยต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีประวัติการติดเชื้อแบบ cluster และไม่เป็นที่ 3Cs (Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด)) - ระยะที่ 3 ธุรกิจ amusement เช่น เกมเซนเตอร์ ...
COVID-19
22/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

... ไม่เดินทางไปยังพื้นที่ซึ่งยังไม่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานที่เสี่ยงการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน และหลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs (คือ Closed spaces, Crowded places, Close-contact) ยกเลิกและเลื่อนการจัดกิจกรรม event ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ทำงานจากบ้าน และเหลื่อมเวลาเดินทางไปทำงาน ...
COVID-19
15/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

... ขอให้ระมัดระวังไวรัสรอบตัวต่อไป โดยการล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากหน้าอนามัย และหลีกเลี่ยงสถานที่ 3Cs คือ Closed spaces (พื้นที่ปิด) Crowded places (พื้นที่แออัด) และ Close-contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด)และขอให้ระมัดระวัง/หลีกเลี่ยงการนั่งดื่มตอนกลางคืนและการไปฟังดนตรีที่ ...
COVID-19
14/05/2020
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date