ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — SPACE-F [x]

SPACE-F Batch III application now open

SPACE-F is looking for the most innovation solutions in food that are ready to take their startup to the next level and offer them the -equity-free-opportunity to explore opportunities with leading F&B corporate in Southeast Asia, connect with a wide VC & CVC ...
SPACE-F
06/10/2021

SPACE-F Batch III application now open

SPACE-F is looking for the most innovation solutions in food that are ready to take their startup to the next level and offer them the -equity-free-opportunity to explore opportunities with leading F&B corporate in Southeast Asia, connect with a wide VC & CVC ...
SPACE-F
04/10/2021

โครงการ "SPACE-F" โครงการบ่มเพาะและเร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยีอาหาร รุ่นที่ 3

SPACE-F เป็นโครงการบ่มเพาะ (incubator) และเร่งการเติบโต (accelerator) สำหรับธุรกิจเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกของไทย ...
SPACE-F
04/10/2021
  relevance date