ค้นหา

 
Found: 9

Ambassador participated in the Setsubun Festival at Narita-san Temple

On 3 February 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, attended the Setsubun Festival or Japan's bean-throwing festival to celebrate the beginning of spring since ancient times at Narita-san Shinshoji Temple, Chiba Prefecture. Japanese people believe that changing seasons may result in bad luck. Throwing-bean ritual ...
03/02/2022

Ambassador and his spouse participated in the Setubun Festival at Narita San Temple

On 3 February 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun and his spouse attend the Setsubun Festival or the Japan's bean-throwing festival to celebrate the beginning of spring since ancient times at Narita-san Temple, Chiba Prefecture. On 3 February 2020, Ambassador Singtong Lapisatepun and his spouse attend the Setsubun Festival ...
Setsubun
03/02/2020

Minister Counsellor (Labour) attended Setsubun Ceremony 2019 at Naritasan Shinshoji Temple

On 3rd February 2019, Mr. Saichon Akanitvong, Minister of Labour attended the annual Setsubun (Bean Throwing) Festival at Naritasan Shinshoji Temple which is the ceremony to celebrate the spring of Japanat Narita san temple. Since ancient times, it is believed that changing seansons may cause misfortune. On 3rd February 2019, Mr. Saichon ...
03/02/2019

2014.02.03 Ambassador attended Setsubun Ceremony at Naritasan Shinshoji Temple

On 3 February 2014, Ambassador Thanatip Upatising attended the annual Setsubun (Bean Throwing) Festival at Naritasan Shinshoji Temple together with diplomats from Nepal, China and Sri Lanka, Chiba Prefecture’s Member of Parliament, Japanese talents, and Sumo Champions.  Approximately 50,000 people joined this big event....
05/02/2014

Ambassador attended Setsubun Ceremony at Naritasan Shinshoji Temple

On 3rd February 2016, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag attended the annual Setsubun (Bean Throwing) Festival at Naritasan Shinshoji Temple, together with diplomats from Nepal, On 3 rd February 2016, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag attended the annual Setsubun (Bean Throwing) Festival at Naritasan Shinshoji Temple, together ...
03/02/2016

2014.02.03 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีโปรยถั่ว (Setsubun) ณ วัดนาริตะซันชินโชจิ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมพิธีโปรยถั่ว (Setsubun) ประจำปี ณ วัดนาริตะซันชินโชจิ ร่วมกับผู้แทนคณะทูตจากเนปาล จีน ศรีลังกา ส.ส. จังหวัดชิบะ ...
05/02/2014

เอกอัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น ณ วัดนาริตะซันชินโชจิ

... กุมภาพันธ์ 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ (Setsubun) ของญี่ปุ่น ณ วัดนาริตะซันชินโชจิ ร่วมกับผู้แทนคณะทูตจากเนปาล จีน ส.ส. จังหวัดชิบะ ดารานักแสดงและนักกีฬาซูโมที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ...
03/02/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลเซทสึบุน ณ วัดนาริตะซัน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเทศกาลเซทสึบุน หรือพิธีโปรยถั่ว ซึ่งเป็นพิธีเฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ...
03/02/2022

อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลเซทสึบุน ณ วัดนาริตะซัง

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2561 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษษ เข้าร่วมงานเทศกาลเซทสึบุน หรือพิธีโปรยถั่ว ซึ่งเป็นพิธีเฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น ที่วัดนาริตะซัน ตั้งแต่สมัยโบราณ...
  relevance date