ค้นหา

 
Found: 2

The Princess of Humanity

... she would not have imagined that her life would change forever, and that she was about to embark upon a journey of a life time.... ... Simmons College in Boston while Prince Mahidol of Songkhla attended public health courses at Harvard University. The interest of the Mahidol ... ... also complemented the government’s work in uplifting public welfare. The Princess would frequently travel with the medical ... ... service in the fields of education, applied science, and human, social, and environmental development.” On the same occasion,...
03/12/2021

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว กรณีที่ท่านกังวลว่าอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19

สถานทูตเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว กรณีที่ท่านกังวลว่าอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดูข้อมูลเพิมเติม (ภาษาญี่ปุ่น) ได้ที่...
  relevance date