ค้นหา

 
Found: 3

Disability-inclusive business models for an enabling environment

... persons with disabilities. The expressions of awe and amazement on the faces of my guests never fail ... ... is a collaborative project between the Ministry of Social Development and Human Security of Thailand, ... ... joint report on disability produced by the World Health Organization (WHO) and the World Bank (WB) put ... ... in Creating an Enabling Environment: From Social Welfare to Development Cooperation In Thailand, work ... ... was that it gave these organizations much-needed publicity and support, improving access to critical ...
28/02/2023

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว กรณีที่ท่านกังวลว่าอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19

สถานทูตเอกอัครราชทูตฯ ขอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอรับคำปรึกษาสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว กรณีที่ท่านกังวลว่าอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดูข้อมูลเพิมเติม (ภาษาญี่ปุ่น) ได้ที่...

The Princess of Humanity

... she would not have imagined that her life would change forever, and that she was about to embark upon a journey of a life time.... ... Simmons College in Boston while Prince Mahidol of Songkhla attended public health courses at Harvard University. The interest of the Mahidol ... ... also complemented the government’s work in uplifting public welfare. The Princess would frequently travel with the medical ... ... service in the fields of education, applied science, and human, social, and environmental development.” On the same occasion,...
03/12/2021
  relevance date