ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — TAT [x] ANA [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563

... (สำหรับผู้มีบัตรโดยสารเที่ยวบิน JAL/ANA)  - วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยสายการบิน... ... โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 643        I. สำหรับเที่ยวบินของ JAL และ... ... เอกสารยืนยันการจองพื้นที่กักตัว (Alternative State Quarantine – ASQ*) เป็นเวลา 14 วัน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่...
16/10/2020

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by 3 special flights.

On 25 May April 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847, Japan Airlines flight JL 031 from Haneda Airport, and Thai Airways flight TG643 from Narita Airport arrived ... ... passengers was in accordance with the daily quota permitted by the Royal Thai Government as a part of the Government’s preventative measures. The successful repatriation was thankfully to the cooperation with the airlines and relevant government agencies ...
ANA JL TG
25/05/2020

2013.05.06-09 “Thai Night”in Fukuoka

On May 6-9, 2013, H.E.Ambassador Thanatip Upatising visited Kyushu to give a keynote speech in “Importance of the bilateral ... ... on May 8,2013. Mr. Suraphon Svetasreni, Governor of Tourism Authority of Thailand (TAT) also attended the above symposium and “Thai Night”. About 730 persons participated... ... Prefecture, especially the tourism exchange thanks to the direct flight operated by TG, and the a number of youth exchanges programs between the 2 cities. Ambassador paid...
28/05/2013
  relevance date