ค้นหา

 
Found: 3

Combating Forced Labor and Trafficking in Persons & Enhancing Supply Chain Transparency in the Fishery Sector

Download : Combating Forced Labor and Trafficking in Persons & Enhancing Supply Chain Transparency in the Fishery Sector (PDF)
TIP
24/05/2016

สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง

... สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.mlit.go.jp/kankocho/en/index.html หรือ ข้อมูลแอปพลิเคชันและคำแนะนำสำหรับผู้เดินทาง   https://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/app.html องค์การการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www....

ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุไต้ฝุ่น หมายเลข 10 Haishen (ไห่เฉิน)

... (คลิก)   นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชันเป็นภาษาไทย ที่มีประโยชน์เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ อาทิ Safety Tips หรือ goo (ภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น) ทั้งนี้ แนะนำให้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “QR Reader”  เพื่อความสะดวกในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่าง ...
  relevance date