ค้นหา

 
Found: 95

2013.06.023 栃木県にて移動領事部

... 家族支援に関する活動については、TNJの武田ウィリン理事長が講演を行った他、子育ての経験や強い繋がりを持つ家庭にするための経験などについての意見交換会に参加しました。このような活動によって、次世代へ知識を広めていきます。 2013年6月23日、タイ王国大使館は、栃木県国際交流センターにて、移動領事業務を行いました。大使館領事部職員とタイ人ボランティアグループ(Thai Network in Japan: TNJ)は、パスポートや戸籍関連手続き、日本での生活に関する相談受付などを行いました。その他、日本人ボランティア医師の沢田貴志先生はタイ人のための健康診断等を行い、労働担当官事務所は労働関連や日本での職業についての相談業務を行いました。手続きに来たタイ人は合計110人でした。 ...
04/07/2013

2013.04.20 タイ人ボランティアグループ(Thai Network in Japan: TNJ) との昼食会

  2013年4月20日、タナティップ・ウパティシン大使夫妻は、タイ人ボランティアグループ(Thai Network in Japan: TNJ)の武田ウィリン理事長、泉田スチンダー副理事長、また会員の方々を大使公邸に招待し、昼食会を行いました。 大使とTNJの方々は、在日タイ人の生活水準を向上させる方法や、タイ人コミュニティの強化について意見交換を行い、また生活水準向上のための様々なプロジェクトの実施について協議しました。 ...
24/04/2013

President of Thai Network in Japan (TNJ) paid a courtesy call on the Ambassador

On 3 December 2019, Mrs. Wirin Takeda, President of the Thai Network in Japan (TNJ) and TNJ’s Management Committee paid a courtesy call on Ambassador Singthong and discussed on ways to further promote the cooperation between TNJ and the embassy in supporting Thai citizen in Japan in the fiscal year of 2020. On 3 December 2019,...
TNJ
03/12/2019

เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan : TNJ) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นางวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan : TNJ) และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ...
TNJ
03/12/2019

2015.08.18 在日タイ人ネットワークが大使を表敬訪問

2015年8月18日、在日タイ人ネットワーク(TNJ)の武田ウィリン理事長及び TNJ メンバーがシハサック大使を表敬訪問し、昨年行ったプロジェクトの成果を報告しました。また、大使がこれから行う事業のための様々なアドバイスを提供しました。 ...
19/08/2015

2013.04.20 Ambassador and his spouse hosted a luncheon for Board of Committee of the Thai Network in Japan (TNJ)

  On  20 April 2013, Ambassador Thanatip Upatising and his spouse hosted a luncheon for the Board of Committee of the Thai Network in Japan (TNJ) at the Royal Thai Residence. Mrs Weerin Takeda, Head of Board of Committee, together with Mrs. Sujinda Izumida, Deputy Head of Board of Committee and the Committee, were invited to this luncheon. In this occasion, the Ambassador and the Board of ...
24/04/2013

2013.06.23 22 มิถุนายน 2556กิจกรรมการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ”แม่และเด็ก” และ 23 มิถุนายน 2556การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2556 ณ จังหวัดโทจิกิ

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ฝ่ายกงสุลร่วมกับอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan: TNJ) และเด็กไทยกรุ๊ป จังหวัดโทจิกิ จัดการอบรมอาสาสมัครคนไทยและคนไทยที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดโทจิกิ ...
02/07/2013

คณะกรรมการเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นางวีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) ได้นำคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...
15/09/2023

在日タイ人ネットワークが大使を表敬訪問

2019年12月3日、シントン・ラーピセートパン大使は、ボランティア団体「在日タイ人ネットワーク(TNJ) 」の武田ウィリン会長と理事らの表敬訪問を受け、活動実績や問題点について懇談しました。TNJは、大使館及び外務省から後援を受けています。 2019年12月3日、シントン・ラーピセートパン大使は、ボランティア団体「在日タイ人ネットワーク(TNJ) ...
TNJ
03/12/2019

Thai Network in Japan paid a courtesy call on the Ambassador

On 18 August 2015, Mrs. Weerin Takeda, President of Thai Network in Japan (TNJ) paid a courtesy call on Ambassador Sihasak Phuangketkeow and reported the result and evaluation of TNJ’s projects in the last year. The Ambassador also gave them some advice and guideline for their upcoming activities.  
19/08/2015
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10 Next
  relevance date