ค้นหา

 
Found: 24

タイ大使が「TSAJ(在日タイ留学生協会) FESTIVAL 2021」に参加

2021年8月28日、シントン・ラーピセートパン大使は、TSAJ (在日タイ留学生協会)主催の「TSAJ FESTIVAL 2021」 に参加し、開会の挨拶を述べました。今回の「TSAJ FESTIVAL 2021」は、オンラインミーティング(Zoom)形式で開催され、下記の2つの題材をテーマにしたコンテストが行われました。 ...

The Certificate Presentation Ceremony for Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage

On 16 April 2021, Ambassador Singtong Lapisatepun presided over the Certificate Presentation Ceremony for the 81st Executive Committee and Working Groups of the Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ). Attendance also included Mrs. Saisarn Nagatsuka, Minister Counsellor (Education), Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, and Mrs. Pattamawadee Aueareechit, Consul, as well as representatives of the 82nd Executive Committee of the TSAJ. ...
16/04/2021

Minister Counsellor presides over TSAJ Festival 2019

On 26 October 2019, Minister Counsellor Salinee Phonprapai presides over TSAJ Festival 2019 which organised by the Thai Students' Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ) with the aim to provide an opportunity for Thai students studying in Japan to get together and build network with scholars from Thailand ...
TSAJ
26/10/2019

The Ambassador presided over Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ) Festival 2021

On 28 th August2021, H.E. Mr.Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, presided over TSAJ Festival 2021 which was organized by the Thai Students' Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ) via Zoom online meeting. There are 3 main activities: (1) Idea Talk which was an academic competition on the topic of “Sustainable ...

Meeting between the Royal Thai Embassy in Tokyo and the Executive Committee of theThai Students' Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ)

... Counsellor Saisarn Nagatsuka (Education), Minister Counsellor Romdej Phisalaphong and Counsellor Pattamawadee Aueareechit, met with representatives of the 82 nd  Executive Committee of the Thai Students' Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ). The meeting discussed future plans and activities under collaboration of TSAJ and the Royal Thai Embassy, as well as outstanding problems and difficulties currently faced by TSAJ, both in terms of the Association`s operations and as the effects ...
21/09/2021

The Ambassador presided over the certificate giving ceremony for the Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ), batch 79th

On 5 April 2019, Ambassador Bansarn Bunnag presided over the certificate giving ceremony for the Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ), batch 79th, which finished their tenure on 31 March 2019 and welcomed batch 80th which has started on 1 April 2019. On 5 April 2019, Ambassador Bansarn Bunnag presided over the certificate giving ceremony for the Thai Students’ Association ...
05/04/2019

公使参事官が「TSAJ FESTIVAL 2019」に参加

2019年10月26日、サリニー・ポーンプラパイ公使参事官は、TSAJ (在日タイ留学生協会) FESTIVAL 2019 に参加し、開会の挨拶をしました。同事業は、タイ留学生がアイディアと考えを深めることを目的に開催され、タイを代表する研究者と共同でセミナーが行われました。また、将来の職業選択における視野を広げるために、企業代表との懇談の機会が設けられた他、タイ大使館は自然災害への備えについて紹介するブースを設置しました。 ...
26/10/2019

... กรุงโตเกียวเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ TSAJ Festival 2021

... ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 (TSAJ Festival 2021) ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ ...

駐日タイ王国大使館と在日タイ留学生協会(TSAJ) 幹部会議を開催

2021年9月21日、シントン・ラーピセートパン大使、プラーンティップ・ガーンジャナハッタキット公使、サイサーン・ナガツカ公使参事官(教育)、ロムデジ・ピサラポン公使参事官、パッタマワディ・ウアリチット参事官が、第82代在日タイ留学生協会 (TSAJ)幹部との会議に参加しました。 会議では、今後駐日タイ王国大使館と協力していくTSAJの企画及び活動、またTSAJが直面してきた新型コロナウイルス感染症拡大関連の問題、在日タイ人留学生に直接的、間接的に影響を及ぼしてきた事案について協議し、これから両者が影響を受けた協会及び在日タイ人留学生の問題解決、支援を行っていくとしました。
21/09/2021

อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานเปิดงาน TSAJ Festival งานเทศกาลวิชาการประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 นางสาลินี ผลประไพ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นประธานเปิดงาน TSAJ Festival งานเทศกาลวิชาการประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ...
TSAJ
26/10/2019
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date