ค้นหา

 
Found: 5

2013.06.05 On Paper 2013 – Paper & Nature Art Exhibition at Tama Art University

On 5 June 2013, Ambassador Thanatip Upatising, Minister Counsellor from Office of Educational Affairs and Embassy diplomats joined the opening ceremony of the art exhibition, “On Paper 2013 – Paper & Nature” at Tama Art University Museum, Tokyo.  The exhibition was the cooperation between Tama Art University and Thailand’s Silpakorn Univeristy.  Mr. Nobuto Fujitani, Tama Art University’s Chairman of Board of Directors, and Mr. Takenobu Igarashi, President, each ...
13/06/2013

Dean of Education Department, Tama Art University and the President of the Lanna Culture & Crafts Association paid a courtesy call on the Ambassador

On 17 January 2020, Prof. Tatsuya Wada, Dean of Education Department at Tama Art University and Miss Luxmee Srisomphetch, President of the Lanna Craftsmanship Association paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun On 17 January 2020, Prof. Tatsuya Wada, Dean of Education Department at Tama Art University and Miss Luxmee ...
17/01/2020

The Ambassador attended a lecture given by Tama Art University

On 7 December 2016, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag attended a lecture given by Tama Art University. The students who went for a study trip to Thailand for 2 weeks, created artworks that were inspired by Thai art and culture. On this occasion, the Ambassador gave a homily and expressed his appreciation to the students that they could create ...
Tama Art
07/12/2016

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายของนักศึกษามหาวิทยาลัย Tama Art University

... ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายของนักศึกษามหาวิทยาลัย Tama Art University เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายของนักศึกษามหาวิทยาลัย ...
Tama Art
07/12/2016

คณบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะทามะ และประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ Tatsuya Wada คณบดีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปะทามะ (Tama Art University) และนางสาวลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ...
  relevance date