ค้นหา

 
Found: 171

การจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ในเดือนพฤษภาคม 2565

... 2565 นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรม “อาหารไทยใกล้ตัว” โดยร่วมมือกับร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน Thai Select กว่า 60 สาขา ใน 7 จังหวัด ร่วมจัดเมนูพิเศษ แจกของสมนาคุณในระหว่างที่ไปใช้บริการที่ร้านอาหาร ...

ประกาศรับสมัครผู้รับเหมาจัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2565 ณ สวนสาธารณะโยโยกิ เขตชิบุยะ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรับเหมาจัดงานเพื่อร่วมกับ...

ประวัติทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... a huge gold-framed painting which was said to have been painted by an Italian artist. It depicts a group of drunken men in a festive mood carrying casks of wine on their backs. The room’s serene atmosphere with its subdued lighting provides an ideal ... ... ceramic stand guard on the steps leading from the mansion down to the spacious garden. In the garden also stands the replica of a Thai pavilion. The spacious garden is the venue of garden parties held on several occasions throughout the year such as the Birthday ...
24/08/2020

大使館はタイドラマフェスティバル2021を開催

2021年4月3-4日、タイ王国大使館は「タイドラマフェスティバル2021」を開催しました。大使館内で行うフェアと、タイと中継を繋ぎライブ配信するオンラインイベントを組み合わせた事業で初めての開催でした。シントン・ラーピセートパン大使は開会の挨拶の中で、日本国内でも人気が増しているタイドラマを通してタイ文化やタイらしさを紹介したいという開催の目的について述べました。...
03/04/2021

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในเมืองเซนได ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเทศกาลไทยในเมืองเซนได ครั้งที่ 10 พร้อมแสดงความขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงานที่ผลักดันให้เกิดงานนี้...

History of Ambassador’s Residence

... making the Hamaguchi Mansion a harmonious blend of classic architecture and artistic decorations. H.E. Mr. Direk Jayanama, then Thai Ambassador to Japan, bought the Hamaguchi Mansion and property on 10 April 1943, for the amount of one million yen. Although ... ... a huge gold-framed painting which was said to have been painted by an Italian artist. It depicts a group of drunken men in a festive mood carrying casks of wine on their backs. The room’s serene atmosphere with its subdued lighting provides an ideal ...
08/05/2018

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดซากะ 2020

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ จังหวัดซากะ ที่จัดระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะ Kokorozashi-no-Mori เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม...
24/10/2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16

... กรุงโตเกียว ได้จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 16 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ ภายใต้หัวข้อหลักคือ “ข้าว” ภายใต้ชื่อ “Thai Festival 2015: Have a RICE Day “ เนื่องจากปีนี้เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา ...
16/05/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2564 วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2564ในลักษณะผสมผสานทั้งการจัดงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และการถ่ายทอดสดในรูปแบบlivestreaming ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง...
03/04/2021

งานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ของไทยและญี่ปุ่น จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม...
12/05/2018
Pages: Prev. 1 ... 14 15 16 17 18 Next
  relevance date