ค้นหา

 
Found: 6

Ambassador presided over the orientation of Thai KOSEN students, for the 2024 academic year

On 3 April 2024, H.E. Mr. Witchu Vejjajiva, Ambassador of Thailand to Japan, presided over the 2024 academic year online orientation of Thai KOSEN students. The Ambassador congratulated the 23 students who successfully passed the rigorous selection process and urged them to realize the value of the government scholarship. In this regard, the Ambassador also encouraged the students to possess ...

Ambassador Welcomed the Minister of Education and Kosen Scholarship Students

... Thailand on the occasion of visiting Japan to enhance cooperation with the College of Techonology (Kosen) to create innovation in education. It was an opportunity to meet with 11 Thai government scholarship students, who came to further their studies at Kosen from the 1st year (the 1st year of high school) at the Royal Thai Embassy. The Minister counselled the students to pay attention to their studies and to gain high technology knowledge from Japan and bring it back to develop the country in the future. Every scholarship student was the future hope of the country....
17/05/2018

Ambassador held discussion with National Institute of Technology executive on cooperation in human resources development

On 8 July 2022, Mr. INOUE Mitsuteru, Senior Executive Director, National Institute of Technology (NIT), and his delegation paid a courtesy call on H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, to report on the progress of the Thai KOSEN Project and to strengthen cooperation with the Royal Thai Embassy. Ambassador Singtong reiterated the Embassy’s strong support for the project. The Thai KOSEN project is highly valued by both Prime Ministers of Thailand and Japan as it aims ...

Ambassador Singtong met KOSEN scholarship students from Thailand

... March 2021, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, Mrs. Saisarn Nagatsuka, Minister Counsellor (Education), Mr. Romdej Phisalaphong, Minister Counsellor, and Ms. Pattamawadee Aueareechit, Consul, participated in a virtual meeting with 34 Thai students who received scholarships to study at KOSEN (National Institute of Technology)in various prefectures including Aomori, Miyagi, Ibaraki, Niigata, Hyogo and Okayama. During the said meeting, H.E. Ambassador gave an encouraging speech and also witnessed presentations in Japanese by the students ...
19/03/2021

大使が国立高等専門学校機構と人的資源面の協力について協議

 2022年7月8日、国立高等専門学校機構の井上光輝理事一行が、タイ王国大使館との関係強化とタイ高専プロジェクトの進捗報告のためにシントン・ラーピセートパン大使を表敬訪問しました。  大使は、国家開発の方向性に合致し、また日本の民間部門のニーズに沿うタイの人的資源の向上のためタイと日本の首相が共に重要性を示したので、プロジェクトの支援を表明しました。国立高等専門学校機構は今年11月16日に開催する設立60周年記念祝賀行事に高等教育科学研究革新省大臣と大使を招待する予定です。

เอกอัครราชทูตฯ หารือความร่วมมือด้านทรัพยากรมนุษย์กับ National Institute of Technology

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นาย INOUE Mitsuteru, Senior Executive Director, National Institute of Technology (NIT) และคณะผู้บริหาร NIT ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการไทยโคเซ็นและเพื่อสานสัมพันธ์กับ...
  relevance date