ค้นหา

 
Found: 64

Ambassador held discussion with Executive Vice President of Tohoku University

... and Thailand. In fact, the University opened its Bangkok office in 2016 to build network among educational institutions in Thailand and ASEAN, including maintaining strong connection with its alumni. The Ambassador praised Tohoku University for being selected as the best university in Japan and was pleased to see a good number of Thai professors and students there, especially those with expertise in disaster science which could lead to further cooperation with international communities. Currently, there are 4 Thai professors and 23 Thai students in Tohoku University. Most of them ...

PR Event for Thai Festival in Japan 2022

... YouTube: T-Pop Stage In addition, eating and shopping campaigns under the titles “Thai Food in Your Area” and “Thai Products in Your Area” will offer plenty of discounts and special offers. Those who wish to enjoy Thai Food can visit participating Thai Select restaurants, while those who wish to shop Thai products and services can do so online in just a few clicks away. The PR event for the Thai Festival in Japan 2022 on 18 April 2022 can be watched on https://www.youtube.com/watch?v=EabZceQjy1M .
18/04/2022

The Thai Festival in 2022 to be held online in May 2022

... products and services will be organised throughout May 2022 to allow audience at home to enjoy Thainess without having to visit the Yoyogi Park. The "Thai Food Near You" project will include special Thai food menu and offers by more than 60 Thai Select restaurants in 7 prefectures in Japan. The "Thai Products Near You" will be held in collaboration with distributors of Thai products and services in Japan which offers online shopping at home. This year's Thai Festival poster has “Mamaung ...
01/04/2022

การจัดงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์ ในเดือนพฤษภาคม 2565

... 2565 นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรม “อาหารไทยใกล้ตัว” โดยร่วมมือกับร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐาน Thai Select กว่า 60 สาขา ใน 7 จังหวัด ร่วมจัดเมนูพิเศษ แจกของสมนาคุณในระหว่างที่ไปใช้บริการที่ร้านอาหาร ...

รายชื่อร้านอาหารไทย (THAI SELECT) ที่เข้าร่วมโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 2/2565 เรื่องรับสมัครร้านอาหารไทย (THAI SELECT) เข้าร่วมโครงการ "อาหารไทยใกล้ตัว" ในงานเทศกาลไทยประจำปี 2565 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ...

รับสมัครร้านอาหารไทย (THAI SELECT) เข้าร่วมโครงการ “อาหารไทยใกล้ตัว” งานเทศกาลไทยประจำปี 2565

... เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทางบ้านทั่วประเทศญี่ปุ่น สามารถรับประทานอาหารไทยในร้านอาหารไทยที่ได้รับมาตรฐาน Thai Select ที่เข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเข้าร่วมงาน ณ สวนสาธารณะโยโยกิ เช่นเคย ...

Ambassador presided over the THAI Select Certificate Presentation Ceremony

On 19 January 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, presided over the 2022 THAI Select Certificate Presentation Ceremony at the Royal Thai Embassy. This year, 13 Thai restaurant owners are entitled to receive the certificate.  Ambassador expressed his appreciation to them for helping promote the image of Thai food and “Thainess” ...
31/01/2022

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ THAI Select

... นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรตราสัญลักษณ์ THAI Select ประจำปี 2565 แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยจำนวน 13 ร้าน ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ  ในโอกาสดังกล่าว ...
31/01/2022

From Poppy to Coffee: How Thailand Became a Model for Alternative Development

... Doi Tung coffee (Source: Doi Tung Club Facebook page) Coffee beans of Doi Tung, another brand of alternative development products from Mae Fah Luang Foundation, created by Princess Srinagarindra, the Princess Mother in Chiang Rai province, has been selected by Japan Airlines and Japanese retailer Muji for their catering service. The works of the Royal Project were realised through synchronised efforts of all key players. For instance, the Thai government provided human capital development by extending healthcare services and developing schools in former opium-producing villages, as well as the provision of Thai citizenship. The highland communities now have access to rights as a Thai citizen,...
27/10/2021

Ambassador presented award to the winner of “Thai Select Best Photo Campaign” contest

... Lapisatepun, together with Mr. Kittiwat Patchimnan, Minister (Commercial Affairs) and Mr. Seksan Sripraiwan, Director of the Tourism Authority of Thailand, Tokyo Office, presented a round-trip ticket to Thailand to Mr. TOMOYOSHI Kota, the winner of the “Thai Select Best Photo Campaign” photo contest. The winning photo was taken at the Thai restaurant named Soi Gapao, in Kanagawa. On 13 November 2020, H.E. Ambassador Singtong Lapisatepun, together with Mr. Kittiwat Patchimnan, Minister (Commercial Affairs) ...
13/11/2020
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date