ค้นหา

 
Found: 65

BS Fuji TV Interviewed Ambassador’s wife

On 7 April 2011, Mme. Aumaporn Futrakul, Ambassador’s wife was interviewed in “Taishikan no Shokutaku” (A Table of Embassy), a TV Program in BS Fuji. Mme. has introduced Thai Restaurants in Japan and “Thai Select” logo which is a certification from the Ministry of Commerce by Royal Thai Government given to Thai restaurants in Japan that meet specific quality standards.The Program will be on air in BS Fuji TV on 17 April 2011, 21.00 pm onwards. On 7 ...
11/04/2011

BS Fuji TV สัมภาษณ์ภริยาเอกอัครราชทูตฯ

... ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ Taishikan no Shokutaku (A Table of Embassy) ของสถานี BS Fuji เกี่ยวกับภัตตาคารอาหารไทยในญี่ปุ่นและเครื่องหมาย Thai Select ซึ่งจะมอบให้แก่ภัตตาคารอาหารไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะออกอากาศทางสถานี ...
11/04/2011

BS Fuji TV สัมภาษณ์ภริยาเอกอัครราชทูตฯ

... ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ Taishikan no Shokutaku (A Table of Embassy) ของสถานี BS Fuji เกี่ยวกับภัตตาคารอาหารไทยในญี่ปุ่นและเครื่องหมาย Thai Select ซึ่งจะมอบให้แก่ภัตตาคารอาหารไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวจะออกอากาศทางสถานี ...
11/04/2011

Thailand's Monarchy

... kings of Thailand have exercised their constitutional legislative powers through a bicameral National Assembly comprised of a House of Representatives elected by popular vote and a Senate appointed by the King upon recommendation of the Prime Minister. Thai kings exercise executive powers through the cabinet headed by a prime minister, and judicial powers through the law courts. While not directly involved in Thailand's political life, the King exerts a strong moral influence on carefully selected issues. His Majesty the King was born in Cambridge, Massachusetts on December 5, 1927. Married to Queen Sirikit, King Bhumibol is the father of four grown children. Like the King, all members of His royal family perform duties in the interest ...
07/08/2009

Royal Patronage of a people and a culture

... whole country and to export the rest of the world.” Another important aim of SUPPORT is to revive and preserve ancient Thai handicrafts are in danger of becoming extinct. Besides the northeast’s famous mudmee silk, these include prae-wo embroidered ... ... established SUPPORT with initially one training centre at Chitralada Palace in Bangkok. She personally interviewed poor families to select trainees, who are given an allowance, as well as board and lodging, while undergoing training in the craft of their choice....
07/08/2009
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7
  relevance date