ค้นหา

 
Found: 4

A luncheon in honor of Professor Emeritus AKAGI Osamu, who played a leading role in the Thai-Japanese Dictionary Revision Project.

... Studies, and Mr. KITAYAMA Teisuke, Senior Advisor at Sumitomo Mitsui Banking Corporation, and President of the Japan-Thailand Association (JTA) and the Japan-Thailand Business Forum (JTBF). The luncheon was also attended by individuals involved in the Thai-Japanese Dictionary Revision Project. The "Thai-Japanese Dictionary" is a trusted reference work for those learning Thai language, originally compiled by Professor Emeritus TOMITA Takejiro of Osaka University of Foreign Studies and first published ...

大使は「タイ日大辞典改訂版」出版の関係者を招待して感謝の昼食会を開催

 2023年9月14日、シントン・ラーピセートパン大使は大阪外国語大学の元学長である赤木攻名誉教授、日本タイ協会(JTA)及び日本タイビジネスフォーラム (JTBF) 会長を務める、三井住友銀行の北山禎介名誉顧問と関係者を大使公邸に招待して、「タイ日大辞典改訂版」が出版されたことへの感謝の昼食会を催しました。  「タイ日辞典」は、大阪外国語大学の冨田竹二郎名誉教授が編纂し1987年に発行された辞典であり、タイ語学習者や専門家が最も信頼を寄せる辞典の一つです。...

A Volunteer Activity “Thai Books to the Hearts of Thai Prisoners and Detainees”

On 24 May 2021, H.E. Ambassador Singtong Lapisatepunpresided over theOpening Ceremony of theRoyal Thai Volunteer Activity “Thai Books to the Hearts of Thai Prisoners and Detainees”aiming to enhance happiness and ... ... Pah Buddharangsee Tokyo Japan and Thai people in donating a variety of Thai books,including prayer books, novels, magazines, Japanese languagetextbooks and Japanese-Thai dictionary. The Royal Thai Embassy will distribute these books to threeprisons and ...

งานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ AKAGI Osamu ผู้ริเริ่มโครงการจัดทำพจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่นฉบับปรับปรุง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอบคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ AKAGI...
  relevance date