ค้นหา

 
Found: 13

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG64 3 (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1 2. เที่ยวบินวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 สายการบิน JAL เที่ยวบิน JL031 (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html (2) เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643 ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page )  (3) เที่ยวบินวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 ( https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

... เที่ยวบินวันพฤหัสบดีที่ 18มีนาคม2564สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page )   5. เที่ยวบินวันอาทิตย์ที่ 21มีนาคม2564สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643 (link ซื้อบัตรโดยสาร) ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

... เที่ยวบินวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG643 (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์ ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page ) 3. เที่ยวบินวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG683 (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินดังนี้ 1. เที่ยวบินวันพุธที่ 7 เมษายน  2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG683 ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์ https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page  2. เที่ยวบินวันพุธที่ 14 เมษายน 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์  ...

大使がタイ国際航空のバンコク-札幌間直行便の再開を歓迎

2022年12月2日、シントン・ラーピセートパン大使はタイ国際航空主催の北海道の新千歳空港で行われたバンコク - 札幌間の直行便の就航再開イベントに参加しました。 大使は、長引く新型コロナウイルス禍での状況によってフライトを一時停止した後、タイ国際航空がバンコク(スワンナプーム空港)と札幌(新千歳空港)との航路を再開したことを歓迎しました。これによってタイ人そして日本人のより親密な往来が可能になり、両国の経済と観光を後押しするのに役立ちます。 

Ambassador welcomed Thai Airways’ resumption of direct flight between Bangkok and Sapporo.

On 2 November 2022, H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand to Japan, attended the resumption flight of Sapporo event organised by Thai Airways International at New Chitose Airport, Hokkaido Prefecture. Ambassador Singtong welcomed the resumption of the direct flight between Bangkok’s Suvarnabhumi Airport and Sapporo’s New Chitose Airport, after being suspended during COVID-19 pandemic. The direct flights will certainly help promote exchanges of peoples and closer ties between...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

....) 2. เที่ยวบินวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 สายการบินไทย เที่ยวบิน TG683 (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์ ( https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page ) 3. เที่ยวบินวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 สายการบิน JAL เที่ยวบิน JL031 ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์ ...

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมแสดงความยินดีกับการบินไทยที่ได้กลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ - ซัปโปโร

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานกลับมาเปิดเที่ยวบินตรง ระหว่างกรุงเทพฯ - เมืองซัปโปโร ของสายการบินไทย ณ สนามบินนานาชาติ...

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง

....html…       เว็บไซต์ของสายการบินหลัก ๆ เพื่อประกอบการตรวจสอบสถานะล่าสุดของเที่ยวบิน Thai Airways: https://www.thaiairways.com/…/…/news_detail/coronavirus.page ANA:   https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200206/ JAL: https://www.jal.co.jp/…/en/info/2020/inter/200204/index.html AirAsia:  https://newsroom.airasia.com/…/covid19-travel-advisory-upda… ...
COVID-19
19/03/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date