ค้นหา

 
Found: 500

นายกรัฐมนตรีพร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ข้ามผ่านวิกฤตโควิด-19 และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

... จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Global Compact Network Thailand และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “วิถีคิดผู้นำในสถานการณ์วิกฤต ประสบการณ์จากสถานการณ์โควิด-19” ...
31/08/2020

タイ国籍を有しない者のタイ王国入国への特別便(2020年9月)

... 以下のいずれかの書類のコピー Ø 1. タイ労働省発行の労働許可証 2. タイ労働省発行のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書) 3. タイ投資委員会(BOI)が発行した証明書 4. Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) の証明書 永住者 : Ø 在留証明書及び再入国許可証印のコピー タイ国籍を有する者の家族 : Ø タイ婚姻証明書(配偶者の場合)、タイ出生証明書(子供の場合)、もしくはタイ国籍を有する者との親子関係を示す公的証明(親の場合) ...
27/08/2020

ประวัติทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

... from the mansion down to the spacious garden. In the garden also stands the replica of a Thai pavilion. The spacious garden is the venue of garden parties held on several occasions throughout the year such as the Birthday of His Majesty the King of Thailand, thus providing the opportunity for the guests to savor its serene setting. The Cloud Magazine: Living with Arts and History in Harmony  บ้านตระกูลมหาเศรษฐีเก่าแก่แห่งญี่ปุ่น ...
24/08/2020

Mr. KOBAYASHI Hideaki, Former Ambassador of Japan to Thailand, and Professor TATSUMA Toshiro meets with the Ambassador.

On 19August 2020, H.E. Mr. KOBAYASHI Hideaki, Former Ambassador of Japan to Thailand, and Mr. TATSUMA Toshiro, Visiting Professor at Shoin University and Advisor to Foreign Press Centre, met Ambassador Singtong Lapisatepun. They have a fruitful discussion on ways to promote exchanges on education, medical field, media and local-to-local ...
19/08/2020

Mie Governor pays a courtesy call on the Ambassador.

... of Yamamori Inc. – one of the key private companies operating in Mie, paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun, and had lunch at the Ambassador’s Residence. The meeting is joined by officials from the economic agencies of the Team Thailand in Tokyo. On 18 August 2020, Mr. SUZUKI Eikei, Governor of Mie Prefecture, together with his delegation and Mr. Noritada Mitsubayashi, the President and CEO of Yamamori Inc. – one of the key private companies operating in Mie, paid a courtesy ...
18/08/2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ได้กล่าวชื่นชมการบริหารราชการของผู้ว่าฯ จังหวัดมิเอะ ที่ได้ผลักดันการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมจังหวัดมิเอะ-ประเทศไทย (Mie - Thailand Innovation Centre) ณ สถาบันอาหาร เป็นผลให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรม นอกจากนี้ ...

The Royal Thai Embassy in Tokyo organised the auspicious ceremony to celebrate the Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother

... the auspicious ceremony to celebrate the Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother, at the Royal Thai Embassy’s Hall. The ceremony was presided over by Ambassador Singtong Lapisatepun and attended by officials of the Team Thailand in Tokyo and their spouses. The attendees also took this opportunity to sign the congratulatory book on Her Majesty The Queen Mother's Birthday Anniversary. On 12 August 2020, the Royal Thai Embassy in Tokyo organised the auspicious ceremony ...
12/08/2020

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by Japan Airline’s special flight.

On 5 August 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by Japan Airline (JAL) flight JL031 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.40 hours. On 5 August 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by Japan Airline (JAL) flight JL031 from Haneda Airport and arrived in Thailand ...
JAL
05/08/2020

Mayor of Misato City calls on Ambassador of Thailand

On 5 August 2020, Mr. MATSUTA Tomomi, Mayor of Misato Town, Akita Prefecture, called on Ambassador Singtong Lapisatepun to present a DVD recording messages of support and encouragement from Akita’s youthfor the Badminton Association of Thailand and schools in Nonthaburi Province.Misato Townis a host town for the Thai national badminton team to practice and familiarise themselves to Japan’s climate before competing in the Tokyo Olympics 2020. On 5 August 2020, Mr. MATSUTA Tomomi,...
05/08/2020

Sincere appreciation from the Royal Thai Embassy for Japanese generosity for Thai elephants.

Since the beginning of this year, the COVID-19 global pandemichas posed a considerable impact not only on humanity but also on animals. Elephants in Thailand have also been affected by the outbreak. Due to international travel restriction, the income of elephant camps and elephant mahouts in Thailand has reduced dramatically as international tourists are the major source of their income. On top of ...
03/08/2020
Pages: Prev. 1 ... 30 31 32 33 34 ... 50 Next
  relevance date